Videospeler inladen...

Christelijke en liberale vakbond en overheid eens over zware beroepen, socialistische wil achterban raadplegen

Er is een consensus bereikt tussen de liberale en christelijke vakbond en de overheid over wie nu precies een zwaar beroep uitoefent in overheidsdienst. De socialistische vakbond ziet positieve punten, maar wil eerst de achterban raadplegen. Een definitief akkoord is er dus nog niet. 

Er is een consensus bereikt tussen de christelijke en liberale vakbond en de overheid over wie nu precies binnen die overheid een zwaar beroep uitoefent. Dat meldt de christelijke vakbond. Beide vakbonden voegen er wel aan toe dat de regering akkoord moet gaan met de consensus. en dat er dus niets aan de lijst mag worden gewijzigd. Anders vervalt voor hen het compromis. 

Er is vandaag tien uur overlegd binnen het comité A, het hoogste overlegorgaan voor de ambtenaren, over het dossier van de zware beroepen. Er is een consensus over een wettelijk kader bereikt, en er is een lijst overeengekomen met zware beroepen. 

Staan alvast op de lijst: onder meer politie, militairen en brandweer. Ook onderwijzend personeel staat erop, maar het is niet duidelijk of het om het voltallige lerarenkorps gaat.

De socialistische vakbond gaat nog niet meteen akkoord en zegt dat ze de consensus eerst wil voorleggen aan de achterban. De vakbond is "gematigd positief over enkele technische zaken. Daar is vooruitgang geboekt".  Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat contractuelen en tijdelijken op dezelfde manier zullen behandeld worden als statutairen. De socialistische vakbond heeft wel naar eigen zeggen de lijst met zware beroepen nog niet gezien. 

Wie een zwaar beroep heeft, kan vroeger met pensioen of krijgt een hoger pensioen, als hij of zij langer werkt. Ook voor de privé-sector overleggen vakbonden en werkgevers over wat een zwaar beroep is. Daar verlopen de onderhandelingen moeilijker. 

In de onderhandelingen voor de privé-sector wordt nu gewerkt rond criteria waaraan een zwaar beroep moet voldoen. Er zijn drie basiscriteria: fysiek zware arbeid , onregelmatige uren en gevaarlijk werk . Stress is een aanvullend criterium dat alleen  verzwarend kan wegen.  

Meest gelezen