ImageGlobe

Geloof van Belgen in de Europese Unie is gestegen

Twee derde van de Belgen vindt het een goede zaak dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Dat blijkt uit de meest recente Eurobarometer. Ten opzichte van vorig jaar gaat het om een stijging van vijf procent.

Uit de barometer blijkt dat 60 procent van de Europeanen geloven in de EU. De Belgen zijn - traditioneel - een wat grotere voorstander: 67 procent vindt het goed dat ons land deel uitmaakt van de EU, dat is een stijging van 5 procent ten opzichte van vorig jaar. 12 procent van de Belgen is een uitgesproken tegenstander van de EU. Ook dat is een stijging met 2 procent.

Een ruime meerderheid van de Belgen (59 procent) vindt dat zijn stem telt in de EU, al vindt de helft (52 procent) dat het in het algemeen de verkeerde richting uitgaat in de EU.  

Spitzenkandidaat

In de barometer werd ook gepeild naar het systeem van "spitzenkandidaten". Daarbij stellen de Europese fracties elk een kandidaat voor om voorzitter van de Europese Commissie te worden. De kandidaat van de fractie met de meeste stemmen wordt dan de nieuwe voorzitter. Dat laat minder ruimte aan de Europese Raad (de lidstaten) om zelf iemand uit te kiezen.

De huidige Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker werd op een dergelijke manier verkozen en een ruime meerderheid van de Belgen (79 procent) is ervoor dit systeem ook bij de Europese verkiezingen van 2019 te herhalen, op voorwaarde dat het gepaard gaat met een echt debat over Europese aangelegenheden en de toekomst van de EU.

44 procent van de Belgen zegt dat het systeem de kans vergroot dat ze gaan stemmen in 2019 en 67 procent vindt dat het systeem bijdraagt aan de transparantie over de keuze van een voorzitter van de Commissie.

Verkiezingsthema's

Op de vraag welke specifieke thema’s besproken moeten worden tijdens de verkiezingscampagne, wordt de strijd tegen het terrorisme het meest genoemd door de Belgen, gevolgd door de strijd tegen jeugdwerkeloosheid (46 procent). Immigratie en de strijd tegen klimaatverandering en de bescherming van het leefmilieu staan op een gedeelde derde plaats (44 procent), gevolgd door economie en groei (38 procent).

Meest gelezen