Videospeler inladen...

Bacquelaine: "Lijst met zware beroepen moet nog door de regering goedgekeurd worden"

De lijst van zware beroepen in de openbare sector waarover minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) een akkoord heeft gesloten met de vakbonden, moet nog door de regering worden goedgekeurd. Dat heeft de minister gezegd tijdens het vragenuurtje in de Kamer. De Franse gemeenschap zet de zware beroepen op de agenda van het Overlegcomité.

Gisteravond raakte bekend dat twee van de drie grote vakbonden een akkoord hadden bereikt met Bacquelaine over een lijst van zware beroepen in de overheidssector. Wie een zwaar beroep uitoefent zal vroeger op pensioen kunnen gaan of een hoger pensioen krijgen als hij langer blijft werken.

Het akkoord werd verwelkomd door MR en CD&V, maar stuitte op weerstand van de N-VA en Open VLD die vragen hadden bij het grote aantal beroepen dat in de lijst is opgenomen. Op hun vraag heeft de Bacquelaine in de Kamer meer uitleg gegeven.

De minister zei dat hij het mandaat van de regering had gekregen voor de onderhandelingen met de vakbonden en dat hij de regering hierover regelmatig op de hoogte heeft gehouden. Maar hij zei voorlopig geen uitspraken over de lijst te doen, omdat die nog niet door de regering is goedgekeurd.  

Bacquelaine voegde daaraan toe dat hij niet van plan is het budget dat hij voor de zware beroepen heeft gekregen te overschrijden. Het Planbureau zal gevraagd worden de budgettaire imapct op lange termijn te berekenen.

Bovendien moeten de onderhandelingen over de zware beroepen in de privésector nog voortgezet worden en kan er geen sprake van zijn om werknemers met een gelijkaardig beroep in de privé anders te behandelen dan de ambtenaren.

Overlegcomité

De regering van de Franse gemeenschap wil de discussie over de zware beroepen inschrijven op de agenda van het Overlegcomité dat woensdag plaatsvindt. Dat heeft minister van Ambtenarenzaken André Flahaut van de Franse gemeenschap aangekondigd.

"Het geknoei over een consensus binnen het Comité A en de onenigheid binnen de federale meerderheid komen ons niet goed uit als deelentiteit", aldus Flahaut. "We hebben wel degelijk een lijst (van zware beroepen) gezien, maar die is niet gecertifieerd door de voltallige federale regering en we zien er geen budgettaire analyse bij". De leerkrachten staan prominent op de lijst die de ronde doet. Zij vormen het gros van het ambtenarenkorps in het Franstalige landsgedeelte.
   
Flahaut zegt de deur niet te willen sluiten. Daarom zal minister-president Rudy Demotte het punt op de agenda van het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen plaatsen. "Wij willen een echte dialoog met de vakbonden en de federale regering, om zo de realiteit van op het terrein mee in rekening te nemen en over een precieze lijst te debatteren".

Meest gelezen