Barometer Internationaal Energie Agentschap: schone technologieën niet op koers

Volgens een studie van het Internationaal Energie Agentschap sputtert de vooruitgang van schone technologieën. Een groot deel van de klimaatvriendelijke technologieën moet worden opgekrikt. Goede punten zijn er voor verlichting en zonne energie, slechte voor het gebruik van steenkool.

Het Internationaal Energie Agentschap is een denktank van de belangrijkste industrielanden over energievraagstukken. Het Agentschap ontstond tijdens de oliecrisis in de jaren ’70 van de vorige eeuw. In deze eeuw is het zich ook meer gaan toespitsen op klimaat en hernieuwbare energie. Eén van zijn interessante instrumenten is de technologiebarometer, de Tracking Clean Energy Progress. Die barometer geeft aan hoe het gesteld is met de ontwikkeling van 38 groene technologieën. Die kunnen heel divers zijn. Het kan gaan om manieren om energie op te slaan of te besparen, of om vracht te transporten en zo meer. De laatste barometerstand is vrij bescheiden. De meeste schone technologieën scoren matig zo blijkt.

Lichtpunten

Duidelijk positieve uitschieters zijn zonne energie en LED-verlichting. Beide technologieën hebben vorig jaar een hoge vlucht genomen en zitten nog volop in de lift. Ook de overheidsinvestering in groene technologie is positief. Die is vorig jaar gestegen met 13 procent na jaren van stagnatie. Het gaat over een totaal van meer dan 17 miljard euro. Bedrijven investeerden vorig jaar 4 procent meer in schone technologie.

Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

CO2 opvang blijft onder de maat

Elf van de 38 technologieën zitten niet op schema, zo stelt het IEA. Het ergste is het gesteld met de technologie om CO2 na verbranding van gas of steenkool op te vangen en te stockeren of hergebruiken: Carbon Capture, Utilisation and Storage. Er wordt al jaren over gesproken maar tot een brede toepassing is het nog niet gekomen. De laatste jaren is zelfs de “gewone” verbranding van steenkool, zonder CO2 opvang dus, opnieuw gestegen naar een totaal van 72 procent van de totale energieproductie. Meteen ook een verklaring waarom vorig jaar de CO2 uitstoot in de energiesector met 1,4 procent is omhoog gegaan. “Daarom is er een hoge nood aan meer inspanningen van de overheden, de bedrijven en andere betrokkenen,” meent topman Fatih Birol: “de wereld heeft geen energieprobleem, maar wel een probleem van de uitstoot en daar moeten we ons op concentreren.”

De wereld heeft geen energieprobleem, wel een probleem van de uitstoot, daar moeten we ons op concentreren

Fatih Birol, Internationaal Energie Agentschap

Ook windenergie op het land en energiestockage krijgen van de IEA minder punten dan de voorbije jaren omdat de vooruitgang niet snel genoeg gaat. In totaal heeft het IEA meer dan 100 pijnpunten of zwakke schakels gevonden in de ontwikkeling en de productie van technieken om schoner te vervoeren, te verwarmen, te koelen, te bouwen enzovoort. Er is meer groene technologie, stelt het Agentschap, maar om het doel van het Klimaatverdrag van Parijs te halen, is er veel meer nodig, en sneller.

Meest gelezen