Vlaamse wiskundeleraren: "De nieuwe eindtermen voor wiskunde zijn revolutionair"

De Vlaamse vereniging voor Wiskundeleraars zegt klaar en duidelijk: "met de nieuwe eindtermen gaat het niveau voor wiskunde omhoog". Ze willen dat de polemiek rond de eindtermen stopt. Zowel vanuit de OESO, als bij meerderheidspartijen Open VLD en N-VA klinken ongeruste stemmen over de nieuwe eindtermen, er wordt gevreesd dat het niveau op Vlaamse scholen zal dalen. "In de nieuwe eindtermen zijn zaken opgenomen als abstract denken en statistiek. Dat is revolutionair", zegt wiskundeleraar Filip Moons.

De eindtermen bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen op het einde van elk schooljaar, en die eindtermen worden binnenkort hervormd. Dirk Van Damme, onderwijsexpert bij OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) uitte gisteren zijn ongerustheid over die eindtermen: "De lat wordt erg laag gelegd", klonk het. Van Damme kreeg bijval van Open VLD en N-VA.

"Voor wiskunde is dat in ieder geval niet juist", zegt Filip Moons. Hij geeft zelf wiskundeles in het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls in Laken en is bestuurslid bij de Vlaamse vereniging voor Wiskundeleraars, een organisatie die een vijfhonderdtal leerkrachten wiskunde samenbrengt.

"Statistiek en abstract denken? Dit is revolutionair"

"Er zijn enkele nieuwe dingen in de eindtermen opgenomen", aldus Moons. "Zoals statistiek, probleemoplossend denken en zelfs abstract denken. Als je dit vergelijkt met het buitenland zijn de eindtermen revolutionair."

"Als we praten over wiskunde, kunnen we dus zeggen: de eindtermen gaan wel degelijk naar omhoog."

Er zijn ook bij wiskunde bepaalde zaken uit de eindtermen verdwenen. "Zoals heel precieze figuren tekenen met een passer. Daar dient tegenwoordig een computer voor, dat is niet meer van deze tijd. De zaken die ervoor in de plaats gekomen zijn, zijn veel nuttiger."

N-VA: "We zijn bezorgd om Nederlands, aardrijkskunde en geschiedenis"

"Ik ben blij dat de wiskundeleraren zeggen dat het niveau binnen hun vakgebied omhooggaat", zegt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA), onderwijsexpert voor zijn partij. "Maar er zijn zestien vakken in totaal. Uit andere hoeken krijgen we wel het signaal dat het niveau naar beneden zou gaan."

Daniëls krijgt die signalen als het gaat over Nederlands, vreemde talen, aardrijkskunde en geschiedenis. "Ik wil dat het niveau voor alle vakken naar omhoog gaat", aldus Daniëls.

Hoe goed is het Vlaamse onderwijs?

Hoe hoog of hoe laag ligt de lat van het onderwijs in Vlaanderen eigenlijk? Die vraag heeft het programma "Op één" zich ook gesteld. De beste en de slechtste landen werden vergeleken met ons onderwijs. Bekijk de hele aflevering hier, op VRT NU.

Meest gelezen