Videospeler inladen...

Brandweer, leerkracht, postbode,... Over deze lijst met zware beroepen bij de overheid gaat het

De vakbonden bij de overheid houden vast aan een uitgebreide lijst met zware beroepen. Te nemen of te laten. Als de regering daar nog iets aan wijzigt, vervalt ook het ontwerpakkoord dat de christelijke en liberale bond gisteren sloten met het kabinet van pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR). Dit zijn de beroepen die op de lijst van de vakbonden staan.

Na een marathonvergadering bereikten vakbonden en overheid gisteren een ontwerpakkoord over de zware beroepen. Het gaat over een wetsontwerp dat nog door de regering moet goedgekeurd worden. Bij dat ontwerp hoort ook een gedetailleerde lijst met zware beroepen die in aanmerking komen voor een gunstiger pensioenberekening.

Bij de veiligheidsdiensten is al wie in een operationale functie werkt erkend als zwaar beroep. Dat is zo voor politie, militairen, brandweer en burgerbescherming. Voorts is ook het personeel van de noodcentrales opgenomen. Ook cipiers staan op de lijst.

In het onderwijs staan alle leerkrachten in het kleuter, lager en secundair onderwijs op die lijst. Leraars in het hoger onderwijs staan er dus niet op, net als lesgevers in het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.

In de zorgsector wordt verpleegkundig en verzorgend personeel erkend als zwaar beroep. Idem voor wie in de kinderopvang en de jeugdopvang werkt.

Bij de spoorwegen zijn naast de machinisten en de treinbegeleiders ook de arbeiders die werken aan sporen of bovenleidingen opgenomen, net als de werknemers in de seinhuizen en het onderhoudspersoneel in de werkhuizen. Ook de agenten van Securail worden erkend. Bij de vervoersmaatschappijen De Lijn en de MIVB staan de chauffers ook op de lijst. 

Bij de post zijn het de postbodes en het personeel in de sorteercentra die erkend worden als zwaar beroep. Voorts zijn er nog een hele reeks diverse beroepen erkend, zoals luchtverkeersleiders, loodsen, douaniers, vuilnisophalers en bosarbeiders.

De volledige lijst vindt u hier (pdf). Er staat telkens bij aan hoeveel criteria het beroep voldoet. 

Verschillende criteria

Zoals bekend worden zware beroepen erkend volgens een aantal criteria: fysiek zwaar werk, onregelmatig en nachtwerk, gevaarlijk werk, met stress als verzwarend criterium. Wie aan drie criteria beantwoordt kan tot zes jaar vroeger op pensioen, voor wie aan twee criteria voldoet is dat vier jaar. De minimum drempel ligt wel op zestig jaar.

Die criteria geven dus een bepaald gewicht aan de pensioenleeftijd. En ze zijn ook al gepreciseerd in de lijst. Militairen, politie, brandweer en burgerbescherming voldoen aan alle criteria. Zij kunnen dus kiezen tussen een maximale korting op hun pensioenleeftijd of een maximale bonus wanneer ze toch langer blijven werken.

En dat zorgt ook voor een differentiëring binnen de beroepsgroepen. In het onderwijs bijvoorbeeld krijgen leerkracht in het kleuter-,  buitengewoon en beroepsonderwijs twee criteria, de overigen één.

Meest gelezen