Videospeler inladen...

Michel wil resultaat gesprekken in privésector afwachten voor hij knopen doorhakt over zware beroepen 

De regering-Michel heeft nog geen beslissing genomen over de lijst met zware beroepen in de overheidssector. Bevoegd minister Daniel Bacquelaine (MR) heeft over zo'n lijst een akkoord met twee van de drie grote vakbonden. Michel wil eerst het resultaat van de gesprekken over de zware beroepen in de privésector afwachten.

De christelijke en liberale vakbond sloten woensdag een akkoord af met minister van Pensioenen Bacquelaine over wie wel dan niet een zwaar beroep uitoefent bij de overheid. Wie een zwaar beroep uitoefent, zal ofwel vroeger op pensioen kunnen of een hoger pensioen krijgen.

Maar het akkoord is nog niet goedgekeurd binnen de regering, zo verduidelijkte Bacquelaine. Premier Michel zegt waarom. "Er is een link tussen de privésector en de publieke sector. Het lijkt verstandig om te wachten op een evaluatie van het planbureau over de financiële gevolgen en gevolgen voor de loopbanen", zegt hij.

Met name regeringspartijen N-VA en Open VLD zijn erg kritisch voor de lijst. Ze vinden die te lang. "Op het einde van deze oefening moeten we iedereen in eer en geweten in de ogen kunnen kijken. Ook de bouwvakker die in weer en wind moet werken, ook de zelfstandige die 7/7 werkt. Op basis van wat nu circuleert, kan je dat absoluut niet. Er moet rechtvaardigheid naar iedereen zijn, niet enkel naar de statutaire ambtenaren", verwoordde vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) het bij aanvang van de ministerraad vandaag. (zie video hieronder)

Voor de vakbonden is de afgesproken lijst echter te nemen of te laten. Maar in de ogen van De Croo "bestaat er geen lijst". "Wat de mening van de vakbonden is, is interessant. Maar het is de regering die de touwen in handen heeft en beslist. De vakbond verdedigt een bepaalde kant, wij als politici moeten de ganse maatschappij verdedigen."

Videospeler inladen...

Bacquelaine: "Kritiek is prematuur"

Bedoeling is om uiteindelijk tot een akkoord te komen over de zware beroepen bij de overheid en in de privésector, en over de betaalbaarheid ervan.  Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) liet bij aanvang van de ministerraad verstaan nog steeds te mikken op een volledig akkoord voor de zomer.

Hij noemde de kritiek op de lijst en de lijst zelf prematuur. Over de omvang van de lijst - zowat de helft van de overheidsberoepen staat er op - wees de minister er op dat al snel wordt vergeten dat de bestaande uitzonderingsregimes voor ambtenarenpensioenen worden afgeschaft, waar vandaag nog 65 procent van de ambtenaren onder vallen.

Meest gelezen