Video player inladen...

GDPR: Journalisten blijven buiten schot van strengere privacyregels

De ‘General Data Protection Regulation’ of GDPR, die vandaag van kracht wordt, voorziet in ruime uitzonderingen voor journalisten. Dat zegt Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor Privacy. Journalisten zullen dus niet in alle gevallen onder de nieuwe, strengere regels voor gegevensbescherming vallen. Dat geldt ook voor wetenschappers. 

Vandaag, 25 mei, treedt de GDPR in werking. Die Europese verordening verstrengt de huidige Belgische privacywetgeving uit 1992. Burgers zullen uitdrukkelijk hun toestemming moeten verlenen voor het verwerken van hun gegevens en kunnen deze gegevens ook opvragen, wijzigen of laten verwijderen. Bedrijven zullen zo meer verantwoordelijkheid krijgen om al hun gegevens beter te beschermen.

Voor journalisten voorziet de wetgeving echter in ruime uitzonderingen. Met deze uitzonderingen komt De Backer tegemoet aan de bezorgdheden van de journalistenverenigingen. Die vreesden dat de nieuwe, strengere regels de uitoefening van hun beroep een pak lastiger, zo niet onmogelijk zouden maken. 

Ik ben en zal altijd de eerste zijn om de persvrijheid te verdedigen.

Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris voor Privacy

“Ik ben en zal altijd de eerste zijn om de persvrijheid te verdedigen”, zegt De Backer. “Na uitgebreid overleg met alle journalistenverenigingen heb ik beslist om in een brede uitzondering voor journalisten te voorzien, vergelijkbaar met Nederland, zodat zij hun werk kunnen blijven doen.” De uitzonderingen gelden wel enkel voor erkende beroepsjournalisten, voegt De Backer toe.

Een voorbeeld van zo’n uitzondering: een journalist die ooit een supporter van een bepaalde voetbalclub filmde, mag dit beeld tien jaar later opnieuw gebruiken in een nieuwsitem over deze club, ook al is de gefilmde persoon ondertussen geen supporter meer van die club. De supporter kan dan niet zomaar vragen dat de journalist deze beelden verwijdert, noch moet hij (opnieuw) zijn toestemming geven.

“Daarnaast worden de regels transparanter en minder zwaar voor wetenschappelijk onderzoek en voor archiveringen”, besluit de Backer.

Meest gelezen