AP2007

Onderzoek wijst op groot verschil tussen temperatuurstijging van 1,5 graad Celsius of 2 graden

Onderzoekers vergeleken de gevolgen van de opwarming van de aarde voor de meest kwetsbare groepen. Er is een groot verschil  tussen een opwarming van 1,5 graad of één van  2 graden Celsius.

2018 staat in het teken van 1,5 graad Celsius. Het Internationaal Panel van Klimaatonderzoekers IPCC brengt in het najaar namelijk een rapport uit over de gevolgen van een temperatuurstijging deze eeuw van 1,5 graad Celsius ten opzichte van de industriële revolutie.

In het Verdrag van Parijs uit 2015 staat immers dat we de temperatuurstijging deze eeuw ver onder de 2 graden moeten houden en indien mogelijk beperken tot 1,5 graad Celsius. Onderzoekers van de universiteiten van Oxford, Washington en  instellingen als UNIDO, de Industriële Ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties, hebben zich gebogen over het verschil tussen deze twee waarden. Is een halve graad meer of minder nu zo erg?

Het verschil

Eerder hadden andere studies al gewezen op de grote risico's van het verlies van koraalriffen bij een temperatuurstijging van 2 graden Celsius. Ook het aantal mislukte oogsten zou gevoelig kunnen stijgen. In dit onderzoek hebben de wetenschappers de kwetsbare groepen in kaart gebracht en de sectoren die kunnen worden getroffen door de opwarming. Dat kan gaan van landbouw, energie, sanitair, maar ook de waterhuishouding en de geografie. Ze schatten dat bij een stijging van anderhalve graad 1,5 miljard mensen in hun bestaan worden bedreigd. Vooral in Zuid-Azië en West- en Oost-Afrika is de impact het grootst.

Droogte in Thailand

De mensen die er wonen zijn vaak arm en bijzonder kwetsbaar voor droogte, ziekte, mislukte oogsten of andere tegenvallers. Bovendien zijn veel kwetsbare gebieden ook dichtbevolkt. Andere hotspots, zijn het Midden-Oosten, de Caraïben en het Middellandse Zeegebied. Bij een stijging van 2 graden Celsius krijgen we bijna een verdubbeling van dit cijfer tot 2,7 miljard. Bij een stijging van 3 graden worden 4,6 miljard mensen zwaar getroffen.

Armoede en klimaat

Volgens de onderzoekers bevestigt deze studie dat klimaatverandering, armoede en ongelijkheid nauw verweven zijn. Regio’s met een gematigd klimaat en een relatieve welvaart zijn beter gewapend en kunnen de schokken van een opwarming beter aan. “Met deze studie is heel belangrijk voor beleidsmakers en anderen. Ze laat de voordelen zien van het beperken van de temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius in plaats van 2 graden,” meent Astrid Hillers, één van de medewerkers, “met dit werk kunnen ze ook heel gericht verschillende sectoren aanpakken in de armste regio’s”.

Meest gelezen