Videospeler inladen...

Van voor mijn tijd: "Soms is het logisch dat jongeren iets niet weten"

De Bende van Nijvel, de kernramp in Tsjernobyl, het Heizeldrama, ... Het zijn allemaal gebeurtenissen die in ons collectief geheugen staan gegrift. Maar in welke mate zijn jongeren hiervan op de hoogte? Wij trokken de straat op en ondervroegen willekeurige jongeren tussen 15 en 25 jaar over zeven gebeurtenissen die een impact hadden op onze geschiedenis. Nadien legden we de resultaten voor aan pedagoog Pedro De Bruyckere.

Pedro De Bruyckere is een pedagoog die zich al jaren verdiept in de leefwereld van jongeren. Daarnaast geeft hij les in de lerarenopleiding secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool. 

Hij heeft al verschillende boeken geschreven over jongeren, zoals 'Jongens zijn slimmer dan meisjes: en andere mythes over leren en onderwijs'. Hij is met andere woorden de ideale expert om ons onderzoek naar de kennis van jongeren toe te lichten.

"Ik vond dat de jongeren sommige onderwerpen vrij goed wisten", begint pedagoog Pedro De Bruyckere. "Dat komt omdat veel beelden herhaald worden in de media en herhaling is de moeder van onthouden. Eurosong komt bijvoorbeeld ieder jaar terug, dus dan krijgen ze wel eens een herhaling van Sandra Kim te zien."

Lees verder onder de afbeelding.

Onderwijs speelt een belangrijke rol...

"Enerzijds moet het onderwijs kinderen voorbereiden op de toekomst, maar anderzijds moet het bewaren wat wij als samenleving belangrijk vinden. Daarom is het soms niet verwonderlijk dat jongeren iets niet weten, omdat het misschien niet aan bod komt in het onderwijs.

Wanneer je als samenleving wil dat kinderen bepaalde informatie meekrijgen, dan moet je daar ook veel aandacht aan besteden. Als je een onderwerp minder belangrijk vindt, dan is het maar normaal dat het minder geweten is bij jongeren."

"In het nieuwe decreet rond de eindtermen in het onderwijs staat dat we ze veel vaker moeten herzien. Wat vinden we belangrijk? Wat willen we bewaren? Wat is minder belangrijk? Die discussie zal nooit stoppen."

... maar gezin en omgeving ook

"Wat we belangrijk vinden als samenleving, wordt ook sterk beïnvloed door context en geschiedenis. In de Westhoek zal je bijvoorbeeld weinig kinderen vinden die de Eerste Wereldoorlog niet kennen. Maar in Nederland, een land dat veel minder geleden heeft in die oorlog, staat de Tweede Wereldoorlog bekend als de 'Grote Oorlog'. De Eerste Wereldoorlog krijgt daar dus minder aandacht en is dan ook minder bekend bij de jongeren. En zo zijn er veel voorbeelden."

"Je kan jongeren niet kwalijk nemen dat ze bepaalde zaken niet weten. Het is volgens mij onze plicht als samenleving om belangrijke dingen aan bod te laten komen. Het onderwijs kan niet alles alleen doen. Informatie doorgeven kan op verschillende manieren. Het gezin speelt ook een rol."

Ben je student en wil je even ontsnappen aan je studieboeken, luister dan naar Marathonradio van onze collega’s van MNM. 

Meest gelezen