ROBIN UTRECHT

Aantal studenten met school- of studietoelage stijgt met 60.000

Het aantal kinderen en jongeren dat studeert met een school- of studietoelage stijgt. Dit schooljaar zijn het er 60.000 meer dan vorig schooljaar. In totaal krijgen ongeveer 500.000 jongeren financiële hulp om hun studies te betalen. Het budget is gestegen met 24 miljoen euro. "We zorgen ervoor dat wie recht heeft op steun, die ook krijgt", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). 

Leerlingen en studenten van wie de ouders het niet breed hebben kunnen een aanvraag doen voor een school- of studietoelage. Met die toelage kunnen de onderwijskosten van het kind betaald worden.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits laat in een persbericht weten dat ze de procedure voor de school- en studietoelagen sterk heeft vereenvoudigd. "Ouders ontvangen sneller dan in het verleden hun toelage", aldus Crevits. "We hebben vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Via een digitaal loket kunnen ouders een eenvoudig formulier indienen. Dertig procent van alle beslissingen zijn dit schooljaar automatisch genomen. Ook de beslissingstermijn is korter: op dit ogenblik is de gemiddelde behandelingstermijn 60 dagen, in het verleden was het meer dan 100 dagen."

Meer jongeren met een studiebeurs betekent natuurlijk ook meer kosten. "Dit jaar is er in 180 miljoen euro voorzien voor school- en studietoelagen. Dat is 23 miljoen meer dan bij de start van de legislatuur in 2014", zegt Crevits. "We zorgen ervoor dat wie recht heeft op een school- of studietoelage, die ook krijgt."

Meest gelezen