Zwarte mamba[ © Arco / I. Schulz - creative.belgaimage.be

WHO erkent slangenbeet als wereldwijde gezondheidsprioriteit

De WHO wil het aantal sterfgevallen als gevolg van een slangenbeet verminderen. Ook het aantal mensen die na een beet een fysieke of mentale beperking ontwikkelen, moet worden teruggedrongen. Jaarlijks worden er naar schatting tot 2.7 miljoen mensen door een giftige slang gebeten, tot 138.000 mensen sterven na zo'n giftige beet. 

De WHO heeft een resolutie goedgekeurd waarin het slangenbeten gaat erkennen als wereldwijde gezondheidsprioriteit. Naar schatting tot 138.000 mensen laten jaarlijks het leven na een slangenbeet, waarvan een vijfde in Afrika.

Voor elke persoon die sterft, worden er nog eens vier tot vijf personen na zo’n giftige beet getroffen door een beperking zoals blindheid, amputatie, of een post traumatische stressstoornis. Slangenbeten blijven daardoor de meest verwaarloosde tropische ziekte, zegt de WHO. 

Verwaarloosde tropische ziekte

Slangenbeten treffen vooral mensen uit armere landbouwgemeenschappen. Door slechte preventie, gebrek aan training van gezondheidswerkers, gebrekkige diagnose, alsook een tekort aan beschikbare hulpmiddelen, blijft het aantal slachtoffers zeer hoog.

Vorig jaar werden giftige slangenbeten nog gecategoriseerd als "een verwaarloosde tropische ziekte die een hoge prioriteit moest krijgen". De WHO wil nu meer inspanningen leveren om slangenbeten te bestrijden. 

Deze resolutie moet ervoor zorgen dat landen een gemeenschappelijke strategie volgen bij het aanpakken van slangbeten. Zo moet er veilig, effectief en betaalbaar antigif voorzien worden en trainingen voor gezondheidswerkers.