Videospeler inladen...

"Generatie Rookvrij" wil kinderen doen opgroeien zonder tabak

Om toekomstige generaties te beschermen tegen tabaksverslaving, roepen tientallen organisaties op om meer rookvrije plaatsen te creëren, vooral daar waar veel kinderen en jongeren komen. Vandaag hebben ze een charter ondertekend dat meteen het begin is van de campagne "Generatie Rookvrij".

"Generatie Rookvrij" is oorspronkelijk een initiatief van Kom op tegen Kanker en Stichting tegen Kanker, dat al snel steun kreeg van organisaties als de Belgische Cardiologische Liga, de Gezinsbond en de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg. Vandaag hebben die organisaties, samen met tientallen andere, een charter ondertekend waarmee ze zich engageren om te werken aan een rookvrije generatie.  

Nederland als voorbeeld

"We zijn het idee gaan halen in Nederland, waar een gelijkaardig initiatief veel succes heeft", zegt Suzanne Gabriels van Stichting tegen Kanker.  "We willen samen met zoveel mogelijk organisaties ernaar streven dat kinderen die geboren worden vanaf januari 2019, kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving."  

Kinderen die geboren worden in 2019, moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving

Suzanne Gabriels, manager tabakspreventie Stichting tegen Kanker

Om dat doel te realiseren, willen de ondertekenaars van het charter gemeenten, sportclubs en jeugdbewegingen ertoe aanzetten om hun gebouwen, terreinen en activiteiten rookvrij te maken. "Iedereen kan ons helpen", licht Gabriels toe. "Via onze website (zie onderaan) kunnen mensen zich outen als sympathisant. Ze kunnen dan bijvoorbeeld een brief schrijven naar de sportclub van hun zoon of dochter met de vraag ons initiatief te steunen.  Op die manier hopen we tot een echte grassrootsbeweging uit te groeien die heel de maatschappij vertegenwoordigt".     

Groot draagvlak

Uit een enquête die Stichting tegen Kanker bij 3.500 landgenoten heeft afgenomen, blijkt alvast dat "Generatie Rookvrij" een draagvlak heeft. Maar liefst 95 procent van de respondenten vindt dat kinderen het recht moeten hebben om  rookvrij op te groeien, en 85 procent wil daar ook aan meehelpen.

"Als kinderen volwassenen zien roken, dan gaan zij dat als normaal gedrag ervaren en is de kans dat zij ook gaan roken reëel. Wij vragen rokers dan ook uit het zicht van kinderen te roken. Want zien roken, is doen roken," besluit Gabriels.

Meer informatie over de campagne is terug te vinden op de website www.generatierookvrij.be.

Videospeler inladen...

Meest gelezen