Videospeler inladen...

"Profiel dader schietpartij beantwoordt vooral aan dat van een draaideurcrimineel"

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is het vandaag nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit de gruwelijke gebeurtenissen van vanmorgen in Luik. Beiden waren te gast in Terzake en roepen op om zich aan de feiten te houden en de resultaten van het onderzoek van het federaal parket af te wachten.

In hoeverre was de dader van de schietpartij in Luik in de gevangenis geradicaliseerd geraakt en is er een rechtstreeks verband met de gruwelijke feiten die hij vanmorgen heeft gepleegd? Het is de hamvraag waarmee velen vanavond blijven zitten.

Het is vandaag nog te vroeg om die conclusies te trekken

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)

"We weten niet precies wat de voorbije nacht en vanmorgen in het hoofd van de dader heeft gespeeld", zegt Koen Geens. "Maar het feit dat hij zich zo fanatiek op de politie heeft gestort, roept vragen op en is een element dat in het onderzoek aan bod moet komen."

"Het klopt dat de dader genoemd werd in twee rapporten van de staatsveiligheid en in een informatierapport van de politie", bevestigt Jan Jambon. "Genoemd in rapporten die over een andere persoon gingen", verduidelijkt hij. "Om daaruit nu te concluderen dat hij geradicaliseerd is en gewelddadige intenties had, zal uit het onderzoek moeten blijken. Het is vandaag nog te vroeg om die conclusies te trekken."

Iemand die dagelijks bidt: moet je daaruit concluderen dat hij een terreurdaad gaat ondernemen?

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)

Jambon is duidelijk op zijn hoede. "Wat is radicalisering? Iemand die dagelijks bidt: moet je daaruit concluderen dat hij een terreurdaad gaat ondernemen?" Voor de minister van Binnenlandse Zaken luidt het antwoord "nee", want er zijn ook nog vragen zoals "waren er nog andere indicaties?" of "had hij contact met anderen?".

"Alle diensten hadden overigens de rapporten van de staatsveiligheid en van de politie gedeeld gekregen en de bevoegde diensten wisten wat er in die nota's stond", vult Geens aan. "Geen van hen heeft daaruit afgeleid dat deze persoon een terroristisch gevaar betekende. Ze hebben dat allemaal bewust vastgesteld."

Zijn profiel beantwoordt aan het profiel van heel veel andere draaideurcriminelen, maar niet aan dat van een radicaal

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)

"Het was een autochtone Belg die van jongs af  aan allerlei kleine misdrijven heeft gepleegd: drugs, diefstal, geweld, ...", verduidelijkt Koen Geens. "Zijn profiel beantwoordt aan het profiel van heel veel andere draaideurcriminelen, maar niet aan dat van een radicaal." 

De minister van Justitie wijst erop dat de dader niet genoot van een verlengd penitentiair verlof. "Het was een lang gestrafte en heel zijn straf zou uitgeput zijn in 2020. Hij moest dus nog 23 maanden zitten." Hij benadrukt ook dat de strafuitvoeringsrechtbank nooit een voorlopige invrijheidsstelling voor de man heeft goedgekeurd, omdat hij zo vaak recidiveerde. "Hij krijgt straffen die zo lang zijn als ze zijn. Hij zit die volledig uit en komt hoe dan ook vrij in 2020."

Dat wil niet zeggen dat hij in het verleden niet eens domme dingen heeft gedaan, tijdens een voorlopige maatregel

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V)

"Wat men normaal doet, is aan zulke personen uitgaansvergunningen en kort penitentiair verlof geven", zegt Geens, die er nogmaals op wijst dat die vergunningen ter voorbereiding van zijn definitieve invrijheidsstelling goed verlopen waren. "Dat wil niet zeggen dat hij in het verleden niet eens domme dingen heeft gedaan, tijdens een voorlopige maatregel."

Er zijn ook grenzen aan veiligheidsvoorzieningen die op den duur de vrije samenleving niet meer vrij maken

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA)

"Laten we bij de feiten blijven", benadrukt Jan Jambon. "We betreuren vandaag de slachtoffers en wat daar gebeurd is. Ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek heel snel tot conclusies zal leiden, waaruit we beleidsbeslissingen kunnen afleiden."

Het onderzoek van het federaal parket zal dus moeten uitmaken of het hier inderdaad over een echte terreurdaad gaat. Meer algemeen moeten we ons geen illusies maken: 100 procent veilig is onmogelijk. "Er zijn ook grenzen aan veiligheidsvoorzieningen die op den duur de vrije samenleving niet meer vrij maken", zegt de minister van Binnenlandse Zaken.

VIDEO: Herbekijk hieronder het volledige interview met de ministers Jambon en Geens in "Terzake"

Videospeler inladen...

Meest gelezen