Aan de perimeter die de politie in Luik had afgebakend, werden bloemen neergelegd voor de slachtoffers, twee agenten en een burger.

"We moeten de komende tijd heel veel begrip hebben voor politieagenten"

Bij de schietpartij in Luik kwamen twee politieagenten om. Vier anderen werden verwond. De dader Benjamin Herman had het duidelijk op agenten gemunt. Politiekorpsen in heel het land reageren verslagen en betuigen hun steun aan de Luikse collega’s. Traumapsycholoog Erik de Soir houdt in "De wereld vandaag" op Radio 1 een pleidooi om de komende tijd heel veel begrip te hebben voor politieagenten.

Erik de Soir begeleidde in het verleden militairen en brandweerlui na crisissituaties. Hij vraagt de komende weken bijzondere aandacht voor de politie in dit land.  "De politie stelt zich telkens opnieuw bloot aan het gevaar van criminelen. Ze draven op voor de veiligheid van de bevolking. Als zij neergeschoten worden, raakt dit dubbel zo hard. Ik pleit ervoor dat er heel veel begrip opgebracht zal worden voor agenten bij de emotionele nasleep van het gebeuren in Luik. Dat er werk wordt gemaakt van de nodige objectieve en subjectieve bescherming voor agenten. Dat ze zich niet in de kou gelaten voelen."

De aanslagen van Parijs en Brussel zijn nog lang niet verteerd, meent de Soir. "Agenten in uniform zijn een schietschijf geworden is. Ze voelen zich een target en ze voelen zich onbeschermd rondlopen. Er wordt te weinig begrip opgebracht voor de nazorg die bij dit soort voorvallen nodig is. Bij een incident dat de nationale media haalt, wordt het getroffen korps meestal nationaal in de armen gesloten. Maar jammer genoeg duurt de aandacht veel te kort. Weet dat er agenten zijn die betrokken waren bij de aanslagen in Zaventem, die nog steeds beroep doen op hulp."

"Er heerst nu verslagenheid en onmacht bij de agenten in Luik. Dat kan omslaan in woede en boosheid. Men kan zich gaan richten op alles wat verkeerd loopt. Verzuchtingen die al lang leven, kunnen door deze dramatische situatie naar boven komen. Conflicterende emoties komen in beweging. Ook de persoonlijke omgeving die vreest voor haar dierbaren kan gaan wegen. Het is van groot belang dit allemaal goed te begeleiden en de emoties te kanaliseren. Grote korpsen zoals het Luikse hebben psychologen in dienst. Maar globaal mag je stellen dat psychologische opvang nog karig is. Men is nog volop bezig met het uitbouwen van teams."

Psycholoog de Soir waarschuwt ook voor een onbedoelde terugslag na de fatale schietpartij. "Het risico op overreactie stijgt. Zelfs bij professioneel opgeleide mensen wordt de foutenmarge in deze situatie groter. De gebeurtenis in Luik zal leiden tot enkele weken van hyperwaakzaamheid bij agenten. Maar dat kan juist de fase zijn waarin fouten worden gemaakt. Velen zullen in de nasleep terug aan het werk moeten in dezelfde regio. Uit onderzoek naar de aanslagen in Zaventem bleek dat er tot minstens zes weken na de aanslagen een zeer groot onbehagen heerste bij iedereen die een uniform droeg."

Meest gelezen