Brugpensioen bij herstructurering onder druk?

De leeftijd waarop mensen kunnen instappen in SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag), het vroegere brugpensioen, blijft een zeer gevoelig punt. In het algemeen is de leeftijd voor brugpensioen verhoogd maar er blijven uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen, namelijk bij herstructureringen, wil Open VLD nu versneld afbouwen. Omdat gemaakte afspraken niet zouden zijn nageleefd.

De algemene regel is dat de minimumleeftijd voor SWT op 62 jaar ligt. Maar werknemers die ontslagen worden bij een herstructurering of bij een bedrijf in moeilijkheden, kunnen nog altijd met 56 jaar op vervroegd pensioen. In 2020 wordt dat 60 jaar. Er waren ook afspraken om de minimumleeftijd in de aanloop naar 2020 stapsgewijs te verhogen maar dat is niet gebeurd.

Verandering vastleggen bij wet én vervroegen

Daarom zegt Egbert Lachaert het zaakje niet meer te vertrouwen. "De sociale partners hadden de minimumleeftijd nu, in 2018, al moeten verhogen tot 58 jaar. Maar het is nog altijd 56 jaar. Ik denk dat ze de sprong niet willen maken en dat ze na de verkiezingen van volgend jaar nog altijd zullen vasthouden aan 56 jaar. Daarom wil ik de verhoging tot 60 jaar bij wet vastleggen en die volgend jaar al laten ingaan."

Lachaert verwijst naar de situatie op de arbeidsmarkt. "Met de huidige krapte op de markt is het niet verantwoord mensen op 56 jaar af te schrijven. Het is ook een fout signaal én het is een duur systeem, dat geen banen creëert voor jongeren zoals soms wordt gedacht."

Politieke meerderheid?

Coalitiepartner CD&V is niet opgezet met het voorstel van Open VLD. Kamerlid Stefaan Vercamer zegt dat alleen de deadline van 2020, het jaar waarin de minimumleeftijd voor SWT wordt opgetrokken tot 60 jaar, een  vaste afspraak is. "Er is een KB dat dat einddoel van 2020 vastlegt en dat staat ook niet ter discussie. Maar de afspraak was dat de sociale partners binnen dat tijdspad zelf het ritme kunnen bepalen om tot die verhoging van de leeftijd te komen".

"Wij houden ons aan die afspraak", zegt Stefaan Vercamer. "Dit gaat om bedrijven en mensen in moeilijke situaties. Om werknemers die in een eindeloopbaan-fase zitten. Die mensen en die bedrijven maken plannen en het is niet aan ons om dat alles te doorkruisen met nieuwe ideetjes. We moeten niet onnodig onrust stoken."

"Het hele systeem moet op de schop"

De andere regeringspartner, NVA, de grootste partij van de meerderheid, gaat nog een stap verder dan Open VLD. "We moeten niet discussiëren over de minimumleeftijd voor SWT",  zeggen parlementsleden Axel Ronse en Jan Spooren. "We kunnen het hele systeem beter afschaffen. Vandaag is er werk voor iedereen. We mogen 60-plussers die hun werk verliezen, niet loslaten."

Meest gelezen