Europees Hof: "Verbod onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren niet in strijd met godsdienstvrijheid"

Rituele slachtingen enkel toelaten in erkende slachthuizen en niet langer op tijdelijke slachtvloeren vormt geen inbreuk op de vrijheid van godsdienst. Dat heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld.

De uitspraak van het Europees Hof gaat voor alle duidelijkheid niet over het totaalverbod op onverdoofd slachten waarover de Vlaamse regering vorig jaar een akkoord bereikte. Dat verbod moet volgend jaar ingaan. Het arrest gaat wel over een eerdere beslissing van Vlaams minister van Welzijn Ben Weyts (N-VA) om de rituele slachtingen vanaf 2015 enkel toe te laten in de erkende slachthuizen en te verbieden op tijdelijke slachtvloeren.

Verschillende moslimorganisaties en koepelorganisaties van moskeeën trokken naar de rechter. Volgens hen vormde de verplichting namelijk een inperking van hun godsdienstvrijheid. De Belgische rechter legde de kwestie voor aan het Europees Hof van Justitie. Het Hof oordeelt nu dat rituele slachtingen weliswaar binnen de godsdienstvrijheid vallen, maar dat de verplichting om dat enkel te doen in een erkend slachthuis geen inbreuk is op de godsdienstvrijheid.

"Met de verplichting om rituele slachtingen te verrichten in een erkend slachthuis wordt uitsluitend beoogd om het vrij verrichten van slachtingen zonder voorafgaande verdoving voor religieuze doeleinden te organiseren en hiervoor een technisch kader te scheppen. Een dergelijk technisch kader houdt op zichzelf geen beperking in van het recht op vrijheid van godsdienst van praktiserende moslims", klinkt het.

Over de plannen voor het totaalverbod op onverdoofd slachten zegt het EU-Hof vandaag dus niets in zijn uitspraak. Toch hoopt minister Weyts dat de uitspraak "een keerpunt" wordt. "Ik doe een oproep aan iedereen, in het bijzonder aan de vertegenwoordigers van de islamitische en joodse gemeenschap, om de juridische achterhoedegevechten nu stop te zetten. Er is nu een geweldige kans voor de religieuze gemeenschappen om mee de schouders te zetten onder de brede maatschappelijke tendens die streeft naar minder dierenleed", klinkt het.

Meest gelezen