VBO wil werkzoekenden hogere uitkering geven als ze opleiding voor knelpuntberoep volgen

Het VBO (Verbond van Belgische Ondernemingen) stelt voor om de werkloosheidsuitkering in twee delen op te splitsen: een vast deel met een degressief verloop (zoals nu, het bedrag wordt lager na verloop van tijd) en een tweede deel dat wordt toegekend als de werkzoekende een opleiding volgt die hem of haar op weg moet zetten naar een baan in een knelpuntberoep. In het totaal zou de werkzoekende een iets hogere uitkering krijgen.

Het VBO doet zijn voorstel naar aanleiding van de “arbeidsdeal” die premier Michel woensdag voorlegt op het Overlegcomité van alle regeringen van ons land. De premier wil de komende tijd hard inzetten op de knelpuntvacatures.  

Het probleem is bekend: de bedrijven hebben almaar meer vacatures en er zijn ook nog heel wat werkzoekenden, maar toch raken veel vacatures niet ingevuld. Dat zijn de knelpuntvacatures of knelpuntberoepen. Vandaar het voorstel van het VBO: stimuleer de werkzoekende om een vorming te volgen die uitgeeft op een knelpuntberoep en geef hem of haar daar een iets hogere uitkering voor.

Gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans van het VBO: “Het volgen van vorming is een plicht, maar om dit te stimuleren kan je overwegen om de werkloosheidsuitkering in twee delen op te delen: een vast deel met een degressief verloop (het bedrag wordt lager na verloop van tijd) en een deel dat wordt toegekend in functie van heroriëntering naar en invulling van concrete knelpuntvacatures.”

Opvallend ook: volgens cijfers van het VBO zijn er voor meer dan een derde van de knelpuntvacatures geen opleiding of kwalificaties nodig. Pieter Timmermans: “Dat is de paradox van onze arbeidsmarkt: er zijn jobs waarvoor werkgevers weinig of geen eisen stellen qua vorming en opleiding, je kunt het op de vloer leren, en toch vinden we daar geen mensen voor. Dus moeten we werkzoekenden naar die jobs leiden en zij zelf moeten ook meer hun verantwoordelijkheid nemen.”

Meest gelezen