Videospeler inladen...

"Tunnel aan Basiliek van Koekelberg meest vervuilde punt van Brussel"

Oppositiepartij Groen deed, samen met bezorgde burgers, eigen metingen naar de luchtkwaliteit in Brussel. Er werden meetbuisjes geplaatst op 190 plaatsen en op één vijfde van die plaatsen bleek de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) overschreden te zijn. De meeste vervuiling werd opgetekend aan de uitgang van de Leopold II tunnel aan de Basiliek van Koekelberg.

In het Brussels gewest zijn er negen officiële meetpunten waarmee de overheid zelf de luchtvervuiling opvolgt. Vanuit millieuhoek wordt al lang gezegd dat dat er veel te weinig zijn. Lokale groepen van Groen en Ecolo hingen daarom zelf, samen met vele vrijwilligers, meetbuisjes op in het hele gewest.

Die benadering is dezelfde als die van het project Curieuzeneuzen met dat verschil dat Curieuzeneuzen een project is in Vlaanderen, met steun ook van de Vlaamse overheid. In Brussel ging het om een project dat Groen en Ecolo zelf financierden. "Wij doen het werk van de Brusselse regering", zegt Brussels parlementslid Annemie Maes.

Ga met je muis over een bol op de kaart om het aantal microgram per vierkante meter stikstofdioxide te zien op dat punt. Hoe groter de bol, hoe hoger de concentratie. De EU-norm voor NO2 is 40 microgram per kubieke meter.

Europese norm

Groen hanteerde de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2), namelijk 40 microgram per kubieke meter. Die norm werd op 35 van de 190 meetpunten overschreden. Dat was ondermeer zo aan de meetpunten langs de Louizalaan, het Flageyplein en het Meiserplein. En dus ook aan de tunnel aan de Basiliek van Koekelberg, waar bijna 67 microgram per kubieke meter werd opgetekend.

"Wat ons vooral verontrust is dat de norm ook overschreden wordt in de buurt van scholen en crèches", zegt Annemie Maes. "En dan moet je weten dat de Europese norm heel laag ligt. Veel gezondheidsspecialisten pleiten ervoor om die norm te halveren, tot 20 microgram per kubieke meter. Bovendien is er niet zoiets als een "veilig niveau" voor stikstofdioxode. Het feit dat de norm niet overschreden wordt, betekent niet dat het ergens "gezond" is. Onze metingen tonen aan dat er een heel groot probleem is."

"Brusselse regering doet niet genoeg"

Groen wil de resultaten nu voorleggen aan de Brusselse regering. "We zullen vragen dat de regering de maatregelen die ze nu neemt, versnelt en versterkt. De lage-emissiezone die nu is ingevoerd om de meest vervuilende dieselwagens te bannen, volstaat niet. We sluiten ook niet uit dat de resultaten gebruikt zullen worden in rechtszaken tegen het Brussels gewest."

Groen en Ecolo pleiten voor een slimme kilometerheffing in het Brussels gewest en een volledige dieselban tegen 2025. De autodruk moet ook drastisch verlaagd worden.  

Meest gelezen