Belga

Gsm-gebruik achter het stuur veroorzaakt langere files aan verkeerslichten

De detectiesystemen bij bijna 1.600 verkeerslichten in Vlaanderen werken niet ten volle als bestuurders hun smartphone gebruiken achter het stuur. "De tijdswinst van de verkeersdetectiesystemen in Vlaanderen wordt tenietgedaan wanneer auto's aan een file voor een rood licht niet aansluiten wanneer ze groen licht krijgen", zegt Veva Daniëls van het Agentschap Wegen & Verkeer in "De wereld vandaag".

Uit een onderzoek van het Agentschap Wegen en Verkeer en de politie van Asse blijkt dat het gebruik van de gsm voor een rood licht langere wachttijden bij verkeerslichten veroorzaakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer beheert 1.600 kruispunten met verkeerslichten in Vlaanderen en meer dan 99 procent van die kruispunten beschikken over minstens een verkeersdetectiesysteem in de grond of door middel van camera's.

"Er zitten kabels in de grond die voertuigen detecteren. Het is een soort elektromagnetisch veld dat analyseert of er een auto of een bromfiets voor de verkeerslichten staat. Op basis van die data kunnen wij de lichten aanpassen", zegt Veva Daniëls van het Agenschap in "De wereld vandaag".

"Wij spreken niet van slimme verkeerslichten, maar van voertuigafhankelijke verkeerslichten. De verkeerslichten weten of er een auto staat of niet. Dat is heel nuttig wanneer je een kruispunt hebt met een baan waar heel veel verkeer is en een aantal kleine zijstraten waar maar af en toe een auto is. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de baan waar heel veel verkeer op is, niet nodeloos een rood licht krijgt."

Het is niet alleen verboden en gevaarlijk, maar het gebruik van de gsm achter het stuur veroorzaakt ook meer files

Veva Daniëls van het Agentschap Wegen en Verkeer

"Bij een proefproject met de politie van Asse hebben we gemerkt dat wanneer we de groentijd (de tijd die een auto krijgt om door te rijden) verlengen, de files niet opgelost worden. De politie heeft vastgesteld dat veel mensen zitten te tokkelen op hun smartphone wanneer ze voor het rode licht staan. Ze merken dan niet dat het licht op groen springt en reageren te traag, waardoor dat het detectiesysteem de voertuigen niet detecteren en de lichten terug op rood springen."

De werking van de slimme verkeerslichten wordt verstoord door auto's die bij groen licht niet onmiddellijk doorrijden. "Als je een file hebt van twintig auto’s, dan vertrekken de eerste vijf relatief snel. Maar daarna begint het op te stroppen omdat er iemand op zijn gsm bezig is. Je krijgt gaten tussen de auto’s in en als het systeem geen auto’s detecteert, dan springt het licht opnieuw op rood. Dan is alle tijdswinst van het systeem tenietgedaan. Als iedereen mooi zou aansluiten, dan zouden de lussen hun werk doen."

"Het is een kleine persoonlijke strijd van me geworden om mensen duidelijk te maken dat het niet alleen onveilig is, maar ook verboden is om de gsm te gebruiken achter het stuur. Je creëert er ook meer file door. Dat is nu bewezen. Geen enkel telefoontje of sms’je kan zo belangrijk zijn dat je de kans op een ongeval gaat vergroten.  Als je de nood hebt, parkeer je en dan kan je je gsm gebruiken", besluit Daniëls.

Meest gelezen