foto Peter Hilz (C)

Klimaatplan Brussel: Informatiecampagnes in de scholen en ambtenaren die het goede voorbeeld geven

Informatiecampagnes in de scholen om de bewoners bewust te maken, een eigen werking die het voorbeeld moet geven en restauranthouders die gevraagd worden om een vegetarisch menu op hun kaart te zetten. Dat zijn de meest in het oogspringende punten van het klimaatplan dat de Stad Brussel vandaag bekend gemaakt heeft. 

Dat plan staat in het teken van het terugdringen van de CO2 uitstoot. Tegen 2030 wil Brussel de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met 40% ten opzichte van 1990. Brussel wil het aandeel hernieuwbare energie optrekken naar 27% en het energieverbruik verminderen met 27%.

Die plannen kaderen in het engagement dat Brussel genomen heeft met de ondertekening van het Convenant van Burgemeesters. Dat burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie. De Europese Unie volgt op of de gemeente haar engagementen nakomt. Bovendien wil Brussel het grondgebied aanpassen aan de effecten van de klimaatverandering.

Al een weg afgelegd

Brussel heeft al een weg afgelegd. Ten opzichte van 2008 zakte de CO2 uitstoot al met 16 %. De administratieve stadsdiensten zelf slaagden erin hun uitstoot met 18% te verminderen. Maar er is nog een hele weg te gaan.

Vandaag worden 35 concrete acties voorgesteld in 27 thema’s. Wat voorafging is een bevolkingsraadpleging waar 300 ideën uit kwamen. Dit zijn de belangrijkste maatregelen die vandaag bekend gemaakt werden: 

 •  Brussel gaat haar verouderde administratieve gebouw vervangen door een milieuvriendelijkere nieuwbouw: Brucity. Brucity wordt de werkplaats voor  1.700 werknemers maar de stad zet ook in op telewerk
 • Groene ruimtes, wegen, paden, fiets- en voetgangersroutes worden met mekaar verbonden.
 • Er komt een premie voor wie zorgt dat water kan insijpelen in de bodem en een soepele beoordeling voor wie aanvraagt om een groen dak aan te leggen of andere maatregelen neemt om de stad te vergroenen.  Er komt ook een groen participatiebudget om voorstellen van burgers voor groene ruimtes in de stad te financieren.
 • Er komt een watertaskforce die een drastische vermindering van het lozen van regenwater in de riolering moet uitwerken en zorgen dat regenwater beter hergebruikt wordt.
 • Brussel gaat elk jaar een  event opzetten om zijn burgers en lokale verenigingen te sensibiliseren voor het klimaatplan. Er worden conferenties of workshops georganiseerd met goede praktijkvoorbeelden.
 • De stad zelf gaat op zoek naar expertise bij universiteiten, hoge scholen, NGO’s, ...  om de verandering in gang te zetten en aan te wakkeren.
 • De stad gaat voortaan duurzaam aankopen. Daarvoor werd een commissie opgericht die zal geholpen worden door externe deskundigen. Zij zullen ervoor zorgen dat sociale- en ethische bepalingen mee opgenomen worden in de bestekken. Brussel gaat meer groepsaankopen doen en zo besparen bij de aankoop van goederen en energie.
 • Er wordt een fietsplan uitgewerkt.
 • Brussel gaat samenwerken met maatwerkbedrijven om van gebruikte affiches en dekzeilen zakken, zitkussens, schorten en sleutelhangers te maken.
 • Er komt een grootschalige operatie om fysieke dossiers te digitaliseren. Brussel gaat ook meer meten om meer te weten en gepast te kunnen bijsturen.  Zoals bij het verbruik van energie in gebouwen.
 •  Er komen zonnepanelen op openbare gebouwen en in openbare ruimtes.
 • Er worden auto’s gekocht die elektrisch kunnen rijden.
 • Oude verlichting zal vervangen worden door ledverlichting.
 •  De Stad zal in zijn scholen informatiecampagnes voeren in de vorm van wedstrijden. Bewustmaking van kinderen is van cruciaal belang om aan te zetten tot gedragswijzigingen. Het eten in de scholen moet gezonder en met duurzame groenten.
 • Brussel vraagt ook een engagement van zijn eigen personeel om deze maatregelen mee uit te dragen.
 • De Stad gaat leegstaande lokalen ter beschikking stellen van verenigingen en groepen om duurzame initiatieven te bevorderen.
 • Aan restauranthouders wordt gevraagd om stelselmatig een vegetarisch gerecht toe te voegen aan de kaart. Een vegetarisch gerecht geeft gemiddeld 50% minder CO2 uitstoot in vergelijking met een vleesmaaltijd.

Meest gelezen