Videospeler inladen...

Duizenden openstaande vacatures, Michel wil snel concrete maatregelen om mensen aan het werk te krijgen

In ons land zijn er ruim 130.000 openstaande vacatures waar bedrijven nauwelijks kandidaten voor vinden, tegelijkertijd zijn heel wat mensen werkloos. "Dat is het hoogste cijfer van de Eurozone", zegt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) in "De ochtend" op Radio 1. De federale regering heeft daarover samengezeten met de deelstaten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel). Premier Michel verklaart achteraf dat er "zo snel mogelijk concrete maatregelen" genomen moeten worden.

Ruim 130.000 openstaande vacatures, en verschillende bedrijven die aankaarten dat ze maar geen geschikt personeel vinden. Daarover zat de federale regering samen met de deelstaten. "Geen enkele regering kan dit probleem alleen oplossen", verklaarde minister van Werk Kris Peeters (CD&V) vanmorgen. De bevoegdheden zitten immers verspreid: de gewesten moeten mensen aan het werk helpen (in Vlaanderen met de VDAB), de gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor opleidingen en de federale regering voor werk, economie en fiscaliteit.

Na afloop van het overleg verklaart premier Charles Michel (MR) dat de verschillende regeringen "komende dagen" concrete voorstellen kunnen doen. Daarmee zal dan een actieplan opgesteld worden.

N-VA kritisch: "Vlaanderen doet al wat het kan"

Om het overleg vlot te laten verlopen had premier Michel een startnota opgesteld, waarin verschillende voorstellen stonden. Die startnota werd vanmorgen al afgekraakt door Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

"Ik heb de indruk dat hij niet goed weet wat wij doen op dat vlak", aldus Bourgeois in een interview met "De Standaard". "We voeren al een heel sterk beleid, onder meer met doelgroepenkortingen, wijkwerken en stages."

Bourgeois zegt dat de startnota van Michel "te weinig inhoud" heeft. Hij wil nu de rollen omdraaien en zelf met een nota komen waarin staat wat het federale niveau voor Vlaanderen kan betekenen: "Dat is ook logisch, vanuit het principe dat het federale niveau dienstbaar is aan de deelstaten", klinkt het.

Peeters: "Door meteen kritiek te geven schiet Vlaanderen in eigen voet"

Minister van Werk Kris Peeters zegt in "De ochtend" op Radio 1 dat het "niet verstandig" is om "zwarte pieten en verwijten naar elkaars hoofd te slingeren". 

Hij vindt de kritiek van N-VA onterecht. "We moeten samen de problemen aanpakken en binnen ieders bevoegdheid kijken wat er kan gebeuren. Deze nota is een eerste stap. Laat ons concrete voorstellen formuleren en die zo snel mogelijk concretiseren."

Peeters vindt dus dat het "geen enkele zin" heeft om deze nota af te schieten. "Daarmee schiet je in eigen voet. Er zijn verschillende ministers bevoegd, enkel door samen te werken zullen we iets oplossen."

VIDEO: econoom Gert Peersman (UGent) maakt in "Terzake" de balans op van het Vlaamse en federale tewerkstellingsbeleid

Videospeler inladen...

Meest gelezen