Partijvoorzitters verliezen hun gunstregime in de Kamer

Ook partijvoorzitters zullen een deel van hun loon verliezen als ze te vaak afwezig zijn tijdens commissievergaderingen in de Kamer. Eerder deze week raakte bekend dat partijvoorzitters die ook verkozen zijn in het parlement -aan Vlaamse kant: Bart De Wever (N-VA), Wouter Beke (CD&V) en Meyrem Almaci (Groen)- een soort gunstregime hadden waardoor zij als enige parlementsleden vrijgesteld waren van bepaalde regels. Dat gunstregime wordt nu afgeschaft.

Een maand geleden werden nieuwe regels goedgekeurd in de Kamer. Parlementsleden die te vaak spijbelen zullen in de toekomst tot 60 procent van hun loon verliezen. Maar deze week kwam aan het licht dat partijvoorzitters die in het parlement zitten niet onder deze regels vallen. Dat komt door een regel uit 2003 waar werd bepaald dat een partijvoorzitter veel werk heeft en dus geëxcuseerd werd voor delen van het parlementaire werk.

Een absurde regel, klonk het bij Hendrik Vuye (Vuye & Wouters). "Partijen krijgen miljoenen euro's overheidsgeld. Ze kunnen hun partijvoorzitter een behoorlijk loon geven zonder er fantoomparlementsleden van te maken."

De Wever, Beke en Almaci reageerden door te zeggen dat ze bijna altijd aanwezig zijn in de Kamer, maar dat wat hen betreft het gunstregime gerust afgeschaft mocht worden.

Dat is nu ook gebeurd. Het beheerscomité van de Kamer heeft de regel uit 2003 geschrapt waardoor partijvoorzitters die in het parlement verkozen zijn geen voorkeursbehandeling meer zullen krijgen.

Meest gelezen