Videospeler inladen...

Vlaams Belang wil met twaalfpuntenplan "Vlaanderen weer van ons" maken

Vlaams Belang lanceert in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen een precampagne met een twaalfpuntenplan om "Vlaanderen weer van ons" te maken. De partij wil gemeenten de mogelijkheid geven een inschrijvingsstop in te voeren en pleit voor vreemdelingentaks, het verhinderen van moskeeën en asielcentra en strenge woonstcontroles.

Vlaams Belang schetst een vernietigend beeld van het huidige beleid. "Deze regering haal nul op het request op alles wat ze beloofd heeft", zei partijvoorzitter Tom Van Grieken woensdag op de voorstelling van de precampagne. Sociaal-economisch hinkt België achterop, Vlaanderen "blijft de melkkoe" en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) faalt in zijn migratiebeleid. "Ook communautair is er niets bereikt, zie maar naar de fusie van de Brusselse politiezones, een eis van alle Vlaamse partijen", voegde hij eraan toe.

Daartegenover stelt de oppositiepartij een aantal voorstellen. Zo wil Vlaams Belang een immigratiestop en de terugkeer van illegale en criminele vreemdelingen. Vreemdelingen die zich in Vlaanderen vestigen, moeten zich aan onze manier van leven aanpassen en niet omgekeerd. Van Grieken verwees daarbij naar het homokoppel dat onlangs in Brussel werd in elkaar geslagen werd. Solidariteit moet in de eerste plaats ten goede komen aan de eigen mensen. Om een stevige Vlaamse sociale zekerheid te kunnen financieren moet een einde komen aan 'het vullen van de bodemloze puntten van Wallonië' en het spelen van 'het OCMW van de hele wereld'. De partij kiest tenslotte voor kwaliteitsonderwijs en wijst 'ideologische experimenten op de kap van onze kinderen' af.

Dit alles wordt vertaald naar een twaalfpuntenplan voor de lokale besturen. Gemeenten moeten wettelijk het recht krijgen een inschrijvingsstop in te voeren. Voorts wordt gepleit voor het invoeren van een vreemdelingentaks, het ontwikkelen van een terugkeerbeleid, het verzet tegen asielcentra of lokale opvanginitiatieven en moskeeën. Gemeenten moeten ook restrictief omspringen met het verlenen van steun, illegalen actief opsporen, strenge woonstcontroles organiseren, vasthouden aan het gebruik van het Nederlands, geen aanpassingen tolereren op 'onze' normen in het gemeentelijk onderwijs en een sociaal huisvestingsbeleid op maat van het 'eigen volk' uitbouwen. Uiteraard ontbreekt ook een hoofddoekverbod in scholen en gemeentelijke instellingen niet.

Meest gelezen