West-Vlaanderen: de trieste kampioen van de dodelijke arbeidsongevallen

Nergens in ons land gebeuren er zoveel dodelijke arbeidsongevallen als in de provincie West-Vlaanderen. Er waren er al 21 sinds begin 2017. Ter vergelijking: de provincie Antwerpen heeft er 12 en Henegouwen "maar" 3. Ook vandaag viel in Marke een dode te betreuren.

De West-Vlaamse arbeidsauditeur Filiep De Ketelaere noemt de West-Vlaamse cijfers ronduit verbijsterend. De West-Vlaamse cijfers zijn vaak een veelvoud van de cijfers van de andere Belgische provincies. De Ketelaere vroeg de cijfers op bij de dienst 'Toezicht welzijn op het werk'. 

Meer onderzoek nodig

Filiep De Ketelaere ziet een paar redenen, maar dat is nog te veel natte vingerwerk. Om onderbouwde verklaringen te vinden, is meer onderzoek nodig. Een reden kan zijn dat onze provincie de kustlijn heeft, die belangrijk is voor de bouwindustrie. Er zijn ook veel buitenlandse firma's aan het werk. Maar De Ketelaere vreest ook een beetje dat de West-Vlaamse mentaliteit een rol zou kunnen spelen: "zwijgen en voortdoen" en daarbij te weinig denken aan de veiligheid op het werk.

Man van 50 uit Schoten

De laatste in de indrukwekkende rij van mensen die overleden tijdens het werk, is een man van in de 50 uit Schoten die even voor de middag aan het boren was in Marke. Dat boren was nodig om een leiding van Telenet onder de Leie te krijgen in Marke. De machine die de man gebruikte, blokkeerde. Toen hij wou gaan kijken wat er aan de hand was, heeft hij een stuk van de boor op zich gekregen en is hij overleden. 

Meest gelezen