"Zeven op de tien bedrijven geremd door krapte op de arbeidsmarkt"

Meer dan 70 procent van de bedrijven heeft te lijden onder de krapte op de arbeidsmarkt. De helft (51 procent) investeert in het zelf opleiden van werknemers om over geschikt personeel te beschikken. 19 procent doet een beroep op buitenlandse werkkrachten. Dat blijkt uit een door HR-bedrijf Acerta uitgevoerd onderzoek.

In elf procent van de gevallen vindt de werkgever door dat krappe aanbod géén oplossing en wordt zelfs geen vacature uitgeschreven. 
Behalve de bovengemelde maatregelen (eigen vorming, rekruteren in buitenland, meer flexibiliteit toekennen aan de werknemer in het organiseren van zijn werk ... ) hopen de werknemers dat de publieke sector hen in deze een handje toesteekt, in het bijzonder op het gebied van scholing.

Wat de factor flexibiliteit betreft, wordt ruimte gecreëerd voor thuiswerk en vlottende werkuren. Uiteraard blijft ook het loon een groot lokmiddel.
Door het krappe aanbod vindt momenteel wat Acerta noemt een "oorlog om talenten" plaats tussen de werkgevers. 

Van de ondervraagde werknemers stelde 15 procent heil te zien in automatisering en robotisering. Dat is, in het post-industriële tijdperk, minder dan verwacht.

Meest gelezen