Videospeler inladen...

Brussel bant dieselauto's vanaf 2030

De Brusselse regering heeft ingestemd met het plan van minister van Leefmilieu Céline Fremault (CDH) om een dieselban in te voeren vanaf 2030. Sinds begin dit jaar is er al een lage emissiezone waardoor de meest vervuilende diesels het Brussels gewest al niet meer binnen mogen. 

De Brusselse regering gaat ook onderzoeken of er maatregelen moeten komen tegen benzinewagens en hoe ze kan inzetten op alternatieven zoals elektrische, hybride en aardgaswagens. 

Een opvolgingscommissie waarin de betrokken kabinetten zetelen, moet waken over de samenhang van de maatregelen op het vlak van fiscaliteit, milieu, economie, mobiliteit, zowel voor private als bedrijfsvoertuigen.

In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit, zowel inzake meetpunten, communicatie als sensibilisering.

Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets dient een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten af te sluiten voor de strijd tegen roetdeeltjes in de keuringstations.

Voor minister Fremault is dit plan een volgende stap in de inspanningen die de Brusselse regering sinds haar aantreden heeft gevoerd om de luchtkwaliteit in het gewest te verbeteren, naast de invoering van lage emissiezone (LEZ) en het besluit over de maatregelen bij vervuilingspieken. "Ook andere Europese steden gaan in dezelfde richting", stelde ze in de rand van een persconferentie.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet reageerde ook verheugd over het besluit van de regering om "een bijkomende stap te zetten naar een dieselban en in tweede instantie een ban voor alle voertuigen op fossiele brandstoffen". Dit moet volgens hem de komende maanden goed voorbereid worden met alle betrokken actoren.

"Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen wagen, maar ademt toch de slechtste lucht van België in. Dat moet anders, een ban op diesels is een deel van de oplossing", zegt Pascal Smet. "Ik ben ook bijzonder blij dat ons pleidooi gehoord werd en er werk wordt gemaakt van een netwerk aan meetpunten voor luchtkwaliteit die de resultaten in real-time en in het straatbeeld zullen zichtbaar maken. Zo kan het draagvlak voor ambitieuze maatregelen groeien."

Het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) wijst erop dat de dieselban tegen 2030 nog niet verworven is. Er wordt op het belang van het overleg gewezen dat nu wordt opgestart met de actoren en betrokken sectoren. Ook op andere kabinetten wordt het enthousiasme van Fremault wat getemperd en wordt erop gewezen dat er nog heel wat studiewerk nodig is om de dieselban effectief te realiseren.

Meest gelezen