Hasselt zet aanpak om CO2-uitstoot te verlagen online

Inwoners van Hasselt kunnen vanaf nu online volgen wat hun stad doet om de CO2-uitstoot te verminderen. Alle maatregelen en actie staan opgelijst op de website hasselt.futureproofed.com.

Duurzaam

De stad Hasselt zet al langer in op een lagere CO2-uitstoot. In de loop van de jaren zijn er al heel wat acties opgezet en maatregelen genomen.  Zo heeft de stad bijvoorbeeld een duurzaam nieuw stadhuis gebouwd.  Hasselt moedigt inwoners en bezoekers ook aan om deelfietsen en deelauto's te gebruiken en er is fors geïnvesteerd in windturbines. 

Website

De impact van deze en nog vele andere acties en maatregelen kan je nu op de voet volgen op de nieuwe website www.hasselt.futureproofed.com. Zo zie je bijvoorbeeld dat wat betreft grote windturbines de doelstellingen al voor 100 procent gehaald zijn. "We hebben alle plaatsen waar we zulke grote windturbines kunnen plaatsen al aangesproken" zegt schepen van leefmilieu Joost Venken, "wat niet wil zeggen dat we niet nadenken of er ook geen kleinschalige vormen van windenergie mogelijk zijn". 

Op de website zie je ook meteen dat dankzij de windturbines bijna 8.000 ton CO2 minder uitgestoten wordt en dat de turbines jaarlijks ruim 6 miljoen euro opleveren. Anderzijds heeft nog maar 22 procent van de woningen in Hasselt goede isolerende beglazing. Daar is dus nog werk aan de winkel. 

Cijfers

Meten is weten maar het is niet voor alles even makkelijk om cijfers te vinden. Voor de impact van het autoverkeer bijvoorbeeld moet Hasselt beroep doen op prognose van de Vlaamse overheid. Wat wel vast staat is dat Hasselt en zijn inwoners nog een lange weg te gaan hebben. De doelstellingen van het stadsbestuur van Hasselt zijn dan ook ambitieus. Tegen 2030 moet de CO2-uitstoot met 40 procent verminderen. 

Meest gelezen