AP2007

Artsen kunnen voortaan beroepsgeheim doorbreken om genitale verminking te melden

Artsen kunnen voortaan hun beroepsgeheim doorbreken om genitale verminking te melden. Dat staat in een wetsvoorstel van Els Van Hoof (CD&V) dat de Kamer vandaag unaniem goedkeurde. De wet voorziet ook een verplichte registratie in het medisch dossier van de patiënt.

De wet breidt de huidige regeling rond het spreekrecht van medici en zorgverstrekkers uit zodat ze gevallen van genitale verminking altijd kunnen melden. Zorgverleners en medici zullen dus de mogelijkheid krijgen om hun beroepsgeheim te verbreken bij genitale verminking, ongeacht de leeftijd of positie van het slachtoffer.

"Het gaat om een spreekrecht en dus niet om een spreekplicht", legt de CD&V-politica uit. "Het beroepsgeheim blijft dus overeind voor zorgverstrekkers die dat wensen." Maar een zorgverstrekker mag voortaan dus aan de alarmbel trekken en melden aan de procureur des konings dat hij ervan overtuigd is dat een minderjarige of een volwassen vrouw ernstig risico loopt op genitale verminking. Hierop kan dan een strafonderzoek worden geopend en kunnen er maatregelen genomen worden om het mogelijke slachtoffer te beschermen.

Daarnaast voert het wetsvoorstel een verplichte registratie van genitale verminking in. De betere registratie moet er voor zorgen dat ons land op termijn gerichter beleid kan voeren. Een verplichting tot registratie moet artsen meer alert maken voor de problematiek.

Meest gelezen