Nieuwe toelatingsproeven arts en tandarts blijven populair

5.700 kandidaten hebben zich ingeschreven voor de toelatingsproef voor de opleiding arts. 1.227 zullen deelnemen aan de toelatingsproef voor de richting tandarts. Dit jaar worden die twee toelatingsproeven voor het eerst afzonderlijk georganiseerd.

Na 20 jaar wordt de toelatingsproef  voor de studies geneeskunde en tandheelkunde dit jaar anders georganiseerd.  Daar waar er vroeger één proef was voor de twee richtingen samen, zijn er nu twee afzonderlijke proeven voor de twee richtingen.  Met 5.700 inschrijvingen voor de toelatingsproef geneeskunde en 1.227 voor tandheelkunde, blijven de toelatingsproeven veel deelnemers lokken. Vrouwelijke kandidaten zijn duidelijk in de meerderheid.  Ongeveer twee derde van de deelnemers in beide toelatingsproeven zijn vrouwen. 

De toegang tot het beroep van arts en tandarts wordt beperkt op basis van een federale contingentering. Daarom wordt ook de instroom in de opleiding beperkt.  Aan Vlaamse universiteiten mogen volgend academiejaar maximum 1.102 studenten starten aan een opleiding tot arts en maximum 135 aan de opleiding tot tandarts.

Tijdens de proeven krijgen de kandidaten twee maal 40 vragen voorgeschoteld. Het eerste deel van de proef peilt naar de kennis van wiskunde en wetenschappen. In het tweede deel komen  communicatie- en sociale vaardigheden aan bod. Daar wordt getoetst hoe ze als toekomstige arts of tandarts omgaan met conflicten, luisterbereidheid, empathie, analyseren en redeneren.

De examens vinden plaats op 3 juli (arts) en op 4 juli (tandarts) in Brussels Expo.

Ingangsproef voor studenten burgerlijk ingenieur verplicht maar niet bindend

Wie wil beginnen aan studies burgerlijk ingenieur of burgerlijk ingenieur-architect moet vanaf dit jaar verplicht een toelatingsproef afleggen.  Maar die is niet bindend.  Wie niet slaagt, kan toch aan de studies beginnen. Vandaag hebben al meer dan 1.000 kandidaten zich ingeschreven voor deze toelatingsproef.  De inschrijvingen lopen nog tot 8 juni. Vorig jaar was de proef niet verplicht. Toen waren er 730 kandidaten die hem hebben afgelegd.

Videospeler inladen...

Meest gelezen