Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Vier op de tien Syrische vluchtelingen in Nederland kent psychische problemen

Exact 41 Procent van de Syrische vluchtelingen met een verblijfsstatus in Nederland heeft psychische problemen. Het gaat bijvoorbeeld om verschijnselen als neerslachtigheid, somberheid en zenuwachtigheid. Ondanks dat maken ze weinig gebruik van geestelijke gezondheidszorg, concludeert het Nederlandse Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een studie naar deze groep mensen.

Centraal in dat onderzoek staan 44.000 Syriërs van vijftien jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben gekregen in Nederland. Het percentage vluchtelingen dat te kampen heeft met geestelijke problemen ligt vele malen hoger dan gemiddeld. "Onder de algemene bevolking in Nederland ligt dit percentage rond de 13 procent", aldus de SCP. "Syrische statushouders maken echter minder gebruik van geestelijke gezondheidszorg dan de algemene bevolking."

Afgelopen weken kwamen Syrische vluchtelingen door ernstige incidenten herhaaldelijk in het nieuws in Nederland. Zo stak een man begin mei in Den Haag drie mensen neer. De man, die werd neergeschoten door de politie, kreeg voorafgaand aan dat incident meerdere malen psychiatrische hulp.

De vluchtelingen hebben volgens de onderzoekers vaak een tocht vol ontberingen afgelegd voor ze in Nederland terechtkwamen. "De statushouders die over land vluchtten, waren gemiddeld een jaar onderweg om naar Nederland te komen. Een kwart van degenen die (deels) over land zijn gevlucht, geeft aan onderweg meestal buiten te hebben geslapen en meestal onvoldoende eten én schoon drinkwater te hebben gehad. Daarnaast is driekwart onderweg slachtoffer geworden van bijvoorbeeld mishandeling, afpersing of schipbreuk. Driekwart van de statushouders voelde zich tijdens de vlucht naar Nederland nooit veilig."

Veel Syriërs (83 procent) maakten gebruik van mensensmokkelaars. De overgrote meerderheid van deze groep heeft zich in de schulden moeten steken om de overtocht te kunnen betalen.

Meest gelezen