fotografie peter Hilz (C)

VN-experte looft België om terreuraanpak, maar geeft ook huiswerk mee

België is goed bezig als het op terreurbestrijding aankomt, maar heeft ook nog heel wat werkpunten. Dat concludeert Speciaal Rapporteur voor de VN Fionnuala Ní Aoláin na haar bezoek aan België. 

Van 24 tot 31 mei bezocht Ní Aoláin België om te onderzoeken of de terreurbestrijding in ons land de mensenrechten respecteert. Ze loofde onder meer de afgewogen en beheerste reactie van België na de aanslagen van 22 maart 2016. Daarnaast was ze onder de indruk van de maatregelen die België heeft genomen tegen radicalisering op federaal, regionaal en gemeentelijk niveau. 

Toch blijven er ook werkpunten voor de Belgische regering. Ní Aoláin uitte in een rapport haar bezorgdheid over het ontbreken van een systematisch deradicaliseringsprogramma in gevangenissen. Daarmee vestigt ze de aandacht op een probleem dat deze week meermaals in het nieuws kwam nadat de mogelijk geradicaliseerde gevangene Benjamin Herman in Luik drie dodelijke slachtoffers maakte. 

Daarnaast stelt ze zich vragen bij de eenzame opsluiting van geradicaliseerde gevangenen, die volgens haar niet volledig verzoenbaar is met de mensenrechten van gevangenen. "Maatregelen die individuen afzonderen in geïsoleerde regimes of eenzame opsluiting voor langere perioden, kunnen issues van inhumane en denigrerende behandeling oproepen", waarschuwt Ní Aoláin.

"Kinderen onder de tien jaar moeten dringend teruggehaald worden uit Syrië en Irak."

Fionnuala Ní Aoláin, Speciaal VN-Rapporteur

Betere bescherming voor kinderen van strijders en terreurslachtoffers

Daarnaast vestigt Ní Aoláin aandacht op het hoge aantal buitenlandse strijders met Belgische nationaliteit dat zich momenteel met hun echtgenotes en kinderen in overzeese gebieden bevindt. Vaak verblijven zij daar in kampen waar ze risico lopen op foltering, onmenselijke behandeling en seksueel geweld. Daarom adviseert Ní Aoláin de Belgische overheid om dringend actie te ondernemen voor de jongste en kwetsbaarste Belgische kinderen die zich in Syrië en Irak bevinden. Volgens haar moet België kinderen onder de tien jaar onmiddellijk terughalen. 

Ten slotte stelt Ní Aoláin dat het statuut voor slachtoffers van terreuraanslagen beter moet. Ze hekelt onder meer de discriminatie die zij ondervinden en de laksheid van de overheid als het op medische en psychologische zorg aankomt. 

Meest gelezen