Burgerkabinet Gent sluit af met 180 adviezen over circulatieplan

In Gent is het Burgerkabinet voor een laatste keer samengekomen. Het kabinet ontstond twee jaar geleden, nadat de stad geen referendum moest organiseren over het circulatieplan. Er kwam geen referendum, maar wel een burgerkabinet waar 150 Gentenaars adviezen konden formuleren. Stad Gent belooft met adviezen aan de slag te gaan. Enkele aanpassingen aan het circulatieplan zijn al doorgevoerd.

De opkomst op de allerlaatste zitting van het Burgerkabinet was met een 50-tal leden een beetje mager. Twee jaar geleden werden er nog 150 Gentenaars uitgeloot die mee konden nadenken en adviezen geven over het ingrijpende circulatieplan. Het initiatief tot het kabinet kwam er nadat de oppositie niet genoeg handtekeningen kon verzamelen om een referendum af te dwingen over het plan. Uiteindelijk stelden zo'n 800 Gentenaars zich kandidaat om in het kabinet te zetelen. De stad lootte er 150 uit, rekening houdend met diversiteit, woonplaats, opleidingsniveau... Zij kwamen verschillende keren samen om aanbevelingen uit te werken. 

Stad gaat aan de slag met adviezen 

De voorzitter van het kabinet, professor Bram Verschuere, is positief over het project. "De stad heeft ons serieus genomen en enkele van onze voorstellen zijn ook echt doorgevoerd." Verschuere wijst bijvoorbeeld op de vereenvoudiging van het vergunningssysteem om het autovrij gebied in te rijden én de betere bewegwijzering. De stad onderzocht alle aanbevelingen en beargumenteerde waarom er wel of niet iets mee gebeurde.

"Het kabinet gaf aan dat er maar op twee plaatsen in Gent fijn stof gemeten wordt en dat dat te weinig is. Nu wordt er wel stikstofdioxide gemeten op verschillende plaatsen, maar het fijnstofniveau kennen we maar op twee punten. Dat kan niet, zeker nu luchtkwaliteit een almaar belangrijker thema wordt en steden dieselwagens beginnen te weren. Er moeten meer meetpunten voor fijn stof komen", zegt de burgemeester van Gent, Daniël Termont (SP.A).

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) looft de creativiteit van het kabinet. "Ik ben dagelijks met mobiliteit bezig en toch komen er uit het kabinet nieuwe oplossingen waar we alleen niet op zouden komen."

Kritiek 

Hoewel de stad en de voorzitter van het burgerkabinet erg positief zijn, komt er ook kritiek. Oppositiepartij N-VA noemt het kabinet een gemiste kans. Ze wijst naar de lage opkomst van de deelnemers tijdens de laatste zitting, en naar het feit dat sommige thema's onbespreekbaar waren. "We zijn voor burgerinspraak maar het is jammer dat bepaalde zaken écht taboe bleven", zegt N-VA-voorzitter Bob Cammaert.

Meest gelezen