Stressteams die politieagenten ondersteunen in 5 jaar tijd bijna 2.000 keer tussengekomen

De voorbije vijf jaar zijn de stressteams van de lokale en de federale politie bijna 2.000 keer tussengekomen. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon heeft opgevraagd. Volgens Demon tonen de cijfers aan dat politiemensen de weg vinden naar de hulpverlening die hen door hun werkgever wordt aangeboden.

Agenten kunnen bij de stressteams terecht voor begeleiding na traumatische gebeurtenissen zoals dodelijke verkeersongevallen, familiedrama's of aanslagen zoals de schietpartij in Luik.  Die stressteams zijn de voorbije vijf jaar 1.982 keer tussengekomen. "De stressteams bewijzen dagelijks hun nut", zegt het CD&V-Kamerlid Franky Demon.

Na de aanslagen in 2016 in Brussel en Zaventem was er bijna dubbel zoveel vraag was naar psychologische begeleiding. "We zagen toen effectief een piek. 300 agenten hebben toen voor zichzelf en hun familie specifiek voor die aanslagen hulp gevraagd. Naar aanleiding van Luik is het belangrijk dat we die steun nog meer kunnen aanbieden aan onze agenten en ook lokaal er nog verder op inzetten."

Vorig jaar kwamen de stressteams 320 tussenbeide, 250 keer voor de federale politie en 70 keer voor de lokale politie. Kamerlid Demon vraagt dat ook lokale politiezones meer aandacht besteden aan de stressteams. "Sinds 2010 is het niet enkel de federale politie die die steun kan geven, maar ook de lokale politie. Ik doe een oproep - zeker na de aanslag in Luik - dat iedere zone er werk van zou maken. Elke agent heeft recht op steun en het is belangrijk dat lokale zones ook voldoende mensen daarop inzetten."

Het doel van de gesprekken is om psychologische problemen op langere termijn te voorkomen en vinden meestal binnen de drie dagen na een schokkende gebeurtenis plaats.

Meest gelezen