AFP or licensors

Merkel: "Italië moet niet hopen op schuldverlichting"

In een interview met de Frankfurter Algemeine Zeitung zondagseditie, laat kanselier Merkel in haar Europese kaarten kijken. En ze spreekt zich uit over de nieuwe Italiaanse regering.

De nieuwe Italiaanse regering moet er niet op rekenen dat Europa een deel van de schulden van het land zal kwijtschelden, zei Merkel. Tijdens de regeringsvorming in Italië hadden de coalitiepartners Vijfsterrenbeweging en Lega laten verstaan dat ze de Europese Centrale Bank zouden vragen om 250 miljard euro schuld kwijt te schelden. De Europese Centrale bank zei al dat ze niet bij machte is om zoiets te doen.

En de ECB krijgt dus de steun van Merkel. "Solidariteit is iets anders dan het uitbouwen van een Europese schuldenunie", zegt ze. Ze wil Italië wel helpen om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Een belofte die Merkel ook al deed aan de Franse president Macron.

Ook een antwoord op Macron

Merkel stelde een Europees investeringsbudget voor van minstens 10 miljard Euro. Zo'n budget zou geleidelijk moeten worden ingevoerd en geëvalueerd, klonk het. Merkel liet in het midden of dit budget deel moet uitmaken van de Europese begroting, of, zoals Macron voorstelt, aan de Europese ministers van Financiën wordt toevertrouwd. Ze is ook voorstander om de economische verschillen in de eurozone met dergelijk budget te compenseren.

De Duitse bondskanselier stelde ook haar concept voor een Europees Monetair Fonds voor. Dat vloeit voort uit het ESM-stabiliseringmechanisme, dat op zijn beurt na de schuldencrisis is ontstaan. Concreet zullen landen die door externe omstandigheden in moeilijkheden geraken, met kortlopende kredieten kunnen worden gered. "Steeds met beperkingen uiteraard, in begrensde omvang en tegen volledige terugbetaling", benadrukte Merkel in het interview.

Ook in het debat over een nauwer Europees defensiebeleid, treedt Merkel Macron bij. De Franse president pleitte eerder onder meer voor een gemeenschappelijke Europese interventiemacht. Maar voor Merkel moeten zulke interventietroepen wel geïntegreerd worden in een structuur van een gezamenlijk Defensiebeleid, waarbij ze verwijst naar Pesco - de permanente samenwerking onder 25 lidstaten die vorig jaar werd gelanceerd. "We kunnen zo'n initiatief ook openstellen voor een land als Groot-Brittannië", luidde het nog.

Meest gelezen