AFP or licensors

Meer dan 3 miljoen kinderen in Afghanistan kunnen niet naar school

In Afghanistan kunnen 3,7 miljoen kinderen niet naar school gaan door de verslechterde veiligheidssituatie, de grote armoede en discriminatie van meisjes. Dat is bijna de helft van de kinderen in Afghanistan. Dat blijkt uit het nieuwste rapport van Unicef over Afghanistan. Het aantal kinderen dat niet naar school gaat, is sinds 2002 niet zo hoog geweest.

Het leven voor kinderen in Afghanistan is vaak zwaar en hard. "Naast het feit dat veel kinderen nooit een klaslokaal van binnen hebben gezien, zijn scholen ook regelmatig een doelwit van gewapende groeperingen", zegt Adele Khodr, directeur van Unicef Afghanistan. "Een derde van de kinderen heeft psychotraumatische stress omdat familieleden zijn verdwenen en ze voortdurend bang zijn voor de dagelijkse bomaanslagen."

Kinderen die niet naar school gaan, lopen volgens Unicef reëel risico gerekruteerd, uitgebuit of uitgehuwelijkt te worden. Het zijn met name meisjes die niet naar school gaan in Afghanistan. In de provincies Kandahar, Helmand, Wardak, Paktika, Zabul en Uruzgan loopt dat aandeel op tot 85 procent van het aantal kinderen dat nooit naar school is geweest.

Onderwijs biedt kinderen routine en stabiliteit

Het voortdurende conflict en daarmee gepaarde gaande onveiligheid in Afghanistan is een belangrijke factor voor meisjes om niet naar school te gaan, zeker wanneer het gezin moest vluchten en elders een bestaan moest opbouwen. Een tekort aan vrouwelijke leerkrachten en beperkte sanitaire voorzieningen zijn ook redenen voor meisjes om thuis te blijven.

Unicef ziet in zijn rapport wel een lichtpuntje. "Als kinderen eenmaal naar school gaan dan blijven de meesten ook op school. 85 procent van de jongens en meisjes die naar de basisschool gaan, maken die af. Die percentages liggen zelfs hoger voor de middelbare school. De uitdaging is om de kinderen überhaupt op school te krijgen", benadrukt Adele Khodr.

Unicef is wel blij dat de Afghaanse overheid 2018 heeft uitgeroepen tot het jaar van het onderwijs. "Nu moet de overheid doorzetten en ervoor zorgen dat alle kinderen kwalitatief goed onderwijs kunnen volgen. Onderwijs biedt kinderen routine en stabiliteit en dat is hard nodig in een land dat zo getroffen is door geweld", aldus Khodr.

Meest gelezen