Orry Van de Wauwer (CD&V): "Overheid moet ook klachten behandelen die ze ontvangt via sociale media"

Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) wil dat burgers bij de Vlaamse overheid klachten kunnen melden via sociale media. Het feit dat dit op dit moment niet kan, noemt hij "niet van deze tijd".   

"We zien dat meer en meer mensen kanalen als Facebook en Twitter gebruiken om met de overheid in contact te komen. Zeker jongeren. Als zij vandaag via die kanalen een klacht indienen, dan wordt die niet officieel geregistreerd", legt Van de Wauwer uit.  

In het voorontwerp van een nieuw bestuursdecreet staat dat burgers klachten mondeling of schriftelijk kunnen indienen. Maar met "schriftelijk" wordt bedoeld: per brief, per e-mail of per webformulier. Sociale media horen daar niet bij.   

De Lijn als voorbeeld

Van de Wauwer wil dat het nieuwe decreet wordt aangepast, en dat de sociale media er expliciet in vermeld worden. "Als je vandaag via Twitter klaagt over trams of bussen die te laat komen, dan zal De Lijn (een overheidsbedrijf, red.) daar wel op reageren. Maar je klacht wordt niet officieel geregistreerd en ook niet bijgehouden. De Lijn kan dus achteraf ook niet meer nagaan hoeveel dergelijke klachten ze heeft ontvangen, en haar beleid daarop aanpassen. Met een aanpassing in het nieuwe decreet zou dat moeten veranderen."

Meest gelezen