Deurwaarder die geld invordert voor valse televerkopers op de vingers getikt

Een Brusselse deurwaarder doet invorderingen in naam van Travel Club Express, een schimmig Nederlands bedrijfje dat de regels van de telefoonverkoop niet respecteert waardoor hun verkoop onwettig is. De overheidsdienst Economie had het Nederlandse bedrijf onlangs nog op een lijst van oplichters gezet. Een deurwaarder in Brussel zag daar geen graten in, maar de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders wijst hem nu terecht.

Het is het Radio 2-programma "De Inspecteur" dat vanmorgen de bal aan het rollen bracht. Een luisteraar vertelt daar hoe ze plots een brief in de bus krijgt van een deurwaarder in Brussel om een openstaande schuld in te vorderen van Travel Club Express, een bedrijf dat vorige maand nog door de Federale Overheidsdienst Economie op een lijst van frauduleuze telefoonverkopers werd geplaatst.

Sven Pichal belde met die gerechtsdeurwaarder. Hij beweert dat hij een vraag tot minnelijke schikking niet mag weigeren en dat de aangeschreven consumenten die schuld dan maar moeten betwisten. Niet waar, zo oordeelt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders later in de uitzending. Een deurwaarder mag enkel "gerechtelijke" invorderingen niet weigeren uit te voeren, voor minnelijke schulden ligt dat anders. Die mogen niet zomaar door een deurwaarder worden uitgevoerd. Schuldeisers  kunnen daarvoor ook beroep doen op incassobureaus of advocaten, maar ook die zullen niet over één nacht ijs gaan.  

Een deurwaarder heeft wel de plicht om extra te controleren of de invordering wel terecht is. Als het over een grote hoeveelheid invorderingen in één keer gaat of als het invorderingen van buitenlandse bedrijven zijn, moet de deurwaarder erg voorzichtig zijn.

Vorig jaar nog heeft de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders een officiële rondvraag verstuurd met de uitdrukkelijke vraag aan haar leden om geen invorderingen te doen in naam van frauduleuze bedrijven, maar daar heeft de Brusselse deurwaarder zich duidelijk niet aan gehouden. De betrokken deurwaarder geeft op Radio 2 ook toe dat hij niet op de hoogte was van de laakbare praktijken van de Nederlandse televerkoper, terwijl die info wel makkelijk terug te vinden is op het internet.

"Dien klacht in"

Wie zo'n brief in de bus kreeg, moet die betwisten bij de deurwaarder. In het geval van Travel Club Express is er geen een wettelijke verkoop geweest en dus is er ook geen openstaande schuld. U moet de factuur van de invordering niet betalen. Wie wel betaald heeft, kan binnen de 14 dagen dat geld terugeisen. Na die termijn moet u naar de vrederechter.

De deurwaarder zal die betwisting dan overmaken aan Travel Club Express. Het is dan aan hen om te bewijzen dat u effectief een openstaande schuld hebt.

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders vraagt ook aan de betrokkenen om een klacht in te dienen tegen deze deurwaarder. U kan officieel een klacht indienen via het arrondissement Brussel.

Meer info op de website van Radio 2.  

Meest gelezen