Videospeler inladen...

Staatssecretaris Francken: "Als Europa migratieprobleem niet oplost, is er binnen 5 jaar geen EU meer"

Het overleg tussen de Europese ministers voor Asiel over de hervorming van de asiel- en opvangregels in de Europese Unie heeft niets opgeleverd. "De hervorming van de Dublin-verordening is dood", verklaarde staatssecretaris Theo Francken (N-VA) achteraf. Hij pleit voor een absolute stop op illegale migratie. “Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt, is er geen Europese Unie meer binnen dit en vijf jaar."

Centraal staat een aanpassing van de Dublin-verordening. Die bepaalt dat de eerste EU-lidstaat waar een migrant de Europese Unie binnenkomt, die aanvraag zelf volledig moet afhandelen. Vooral landen aan de Europese buitengrens (Griekenland en Italië) krijgen zo het gros van de asielaanvragen. In het kader van de asielcrisis stelde de Europese Commissie een “verdeelsleutel” voor om asielzoekers die ernstige kans maken op erkenning te verdelen over de lidstaten.

Maar een akkoord is er nog altijd niet. Nieuw overleg tussen de bevoegde ministers in Luxemburg heeft andermaal niets opgeleverd.  Onder meer Italië - waar de nieuwe regering stevige antimigratiestandpunten heeft - kon zich niet vinden in de compromistekst die op tafel lag. Ook Duitsland, de Baltische staten en de Visegrad-landen (Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië) stemden niet in met de tekst. Het doet staatssecretaris Francken besluiten dat "de hervorming van Dublin dood is".

Omdat de lidstaten geen akkoord over de Dublin-hervorming konden vinden, ligt de bal nu in het kamp van Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk. Hij zal het dossier aansnijden tijdens de top van staatshoofden en regeringsleiders op 28 en 29 juni. "Maar ik kan mij niet voorstellen dat de context geschapen wordt die een compromis op de Europese Raad mogelijk maakt. Er is zelfs geen gekwalificeerde meerderheid", zegt Francken.

"Absolute stop op illegale migratie"

Op 12 en 13 juli komt er nieuw informeel overleg over de kwestie in Oostenrijk, dat op dat moment voorzitter zal zijn van de Europese ministerraden. Daar zal gepraat worden over "een nieuw perspectief" wat betreft de Europese migratiepolitiek. Het zou dan met name gaan over de versterking van de Europese buitengrenzen en niet meer over de herziening van Dublin.

Die versterking van de Europese buitengrenzen is ook hetgeen Theo Francken wil. Volgens hem zullen alle landen bereid zijn om solidair te zijn “als de deur dichtgaat”. Hij wil een absolute stop op illegale migratie. “Het debat zit nu een beetje fout en men focust niet op de essentie."

“We zijn onze eigen ondergang aan het creëren. Alle verkiezingen gaan naar rechts, sommige voorstellen zijn heel extreem. Als Europa het migratieprobleem niet opgelost krijgt au fond, dan zijn er geen Europese Unie en Schengenzone meer binnen hier en vijf jaar. Het zal nu zijn, of het zal niet meer lukken.” (zie video hieronder)

Videospeler inladen...

"Sommige mensen in ivoren torens moeten eens goed beseffen wat er aan de hand is in ons Europa"

Concreet wil Francken de “buitendeuren sluiten” door de bootmigratie tegen te houden via “push backs”, door meer middelen uit te trekken voor opvang in de regio en door een deal proberen te sluiten met Tunesië om bootmigranten die vanuit Libië zijn vertrokken terug te brengen naar Tunesië.  “Echte vluchtelingen” wil Francken vanuit de vluchtelingenkampen legaal binnenvliegen.

Wat betreft het invoeren “pushbacks” van bootmigranten deed Francken nog een opvallende uitspraak. “Pushbacks zijn afgeschaft door een arrest van Straatsburg (Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nvdr.) uit 2012. We moeten het artikel 3 uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (het verbod op foltering, waarop rechters zich baseren om pushbacks te verbieden, nvdr.) proberen te omzeilen op de een of andere manier."

"En de rechtspraak moet zich aanpassen, anders is er geen Europees Hof voor de Rechten van de Mens meer", ging de staatssecretaris verder. "Sommige mensen in ivoren torens moeten eens goed beseffen wat er echt aan de hand is in ons Europa.”

VIDEO: bekijk hieronder het fragment uit "Het journaal"

Videospeler inladen...

Meest gelezen