Het Higgsboson heeft affiniteit met de topquark

Het Higgsboson-deeltje heeft hevige interactie met het voor zover bekend zwaarste elementair deeltje, de topquark. Dit heeft het Europees Centrum voor Deeltjesonderzoek (CERN) bekendgemaakt.

Het Higgsboson is het sluitstuk van het Standaardmodel omtrent het wezen van de materie. Het bestaan ervan was in 1964 geopperd door de Schot Peter Higgs, en de Belgen François Englert en Robert Brout. Dankzij het ATLAS- en het CMS-experiment met de gigantische LHC-deeltjesversneller bleek in 2012 dat de drie wetenschappers raak hadden geschoten. De Brit en Englert kregen er de Nobelprijs voor Fysica voor.

Wetenschappers togen verwoed aan het werk om de eigenschappen van het mysterieuze deeltje verder te exploreren. Vooral omdat het Higgsboson massa geeft aan alle andere deeltjes.

Weer kwam er een veronderstelling: als zwaarste subatomair deeltje gaat de topquark de interactie aan met het Higgsboson. Indirecte metingen leken dit te bevestigen.

Dat de veronderstelling klopt als een bus, leerden nu ook directe metingen met ATLAS en CMS. Het Higgsdeeltje werd samen met een topquark en zijn anti-deeltje, de anti-topquark, geproduceerd. Naar schatting komt slechts 1 procent van de Higgsdeeltjes op deze manier tot stand. De twee quarks annihileerden elkaar snel in een fotonpaar en het Higgsboson viel snel uiteen in andere subatomaire deeltjes.

Meest gelezen