VRT

Meningen blijven verdeeld over zware beroepen

Na overleg in het beheerscomité van de Federale Pensioendienst hebben vakbonden en werkgevers een verdeeld advies uitgebracht over het wetsontwerp rond zware beroepen in de privésector.  Over één iets zijn ze het wel eens : een lijst met zware beroepen zoals in de publieke sector is onwerkbaar.

Twee weken geleden hebben de sociale partners wel een akkoord bereikt over een lijst voor zware beroepen in de overheidssector.  Ze kwamen dan tot een lijst met meer dan zeventig overheidsfuncties die als zwaar worden bestempeld, van kleuterjuf tot treinbegeleider. Dat akkoord tussen de christelijke en liberale vakbond en het kabinet van pensioenminister Daniel Bacquelaine (MR) kreeg toen felle kritiek van onder andere  regeringspartijen N-VA en Open Vld. Binnen de regering werd het op de lange baan geschoven. Woensdag vond een soortgelijk overleg plaats voor de privésector. Daar bleek dat vakbonden en werkgevers het over bijna alles oneens zijn.

Over één iets zijn de sociale partners het wel eens:  alle zware functies één voor één oplijsten is niet doenbaar. Beter is - zo vinden ze - om met concrete maatstaven uit te maken wie al of niet een zwaar beroep heeft. Maar daar houdt de eensgezindheid tussen de sociale partners al op. Met wat de regering voorstelt, vrezen de vakbonden dat uiteindelijk te weinig werknemers nog vroeger met pensioen zullen kunnen gaan. De werkgevers vrezen dan weer het omgekeerde: dat te veel mensen vervroegd met pensioen zullen kunnen gaan. 

Ook over de criteria wat een beroep al dan niet zwaar maakt, is er  onenigheid,  en over hoe lang iemand een bepaald beroep uitgeoefend moet hebben om dat als zwaar te kunnen bestempelen.

Volgens de vakbonden wordt de kern van de zaak niet aangeroerd: hoe gaan de mensen het volhouden om langer te werken? De bonden vinden ook dat de vier categorieën van zwaar beroep die de regering in een wetsontwerp naar voor heeft geschoven (belastende werkomstandigheden, fysiek zwaar werk, veiligheidsrisico's en -  als aanvullend criterium - mentale belasting of stress) te  beperkt zijn en bijvoorbeeld vrouwen benadelen.

Wie een zwaar beroep heeft, zal ofwel vroeger met pensioen kunnen ofwel een hoger pensioen krijgen. Het systeem moet normaal in 2020 van kracht worden.

  

Meest gelezen