Videospeler inladen...

"Dringend gezamenlijke aanpak van prostitutiebeleid nodig in Brussel"

De staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) heeft in "Terzake" gepleit voor een betere coördinatie tussen stad Brussel, Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node na de moord op een Afrikaanse prostituee. "Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Gewest heb ik geen invloed op de situatie. Deze zaak toont nogmaals aan hoe de burgemeesters hun eigen beleid kunnen voeren zonder een gestructureerde aanpak", aldus Debaets. De burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt (DéFI) betreurt dat de nieuwe burgemeester van Sint-Joost-ten Node Emir Kir (PS) een aantal gemaakte afspraken niet meer nakomt.

De burgemeester van Schaarbeek Bernard Clerfayt en de Brusselse staatssecretaris Bianca Debaets hebben in "Terzake" gedebatteerd over de aanpak van prostitutie in de hoofdstad. Allebei verwijzen ze onder meer naar de aanpak van prostitutie in Antwerpen. Daar is een tiental jaar geleden beslist om de grootte van het Schipperskwartier fors in te perken en prostitutie buiten die zone helemaal te verbieden.

Bernard Clerfayt pleit voor meer samenwerking tussen de Brusselse gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node bij de aanpak van prostitutie.

"De prostitutiewijk aan het Noordkwartier ligt in de twee gemeenten Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node. Dat is al meer dan honderd jaar zo. Daar zullen we niets aan veranderen. Sinds tien jaar proberen we samen met Sint-Joost-ten-Node een gemeenschappelijke politiek te voeren over de prostitutiewijk. Wij hadden akkoord gesloten met de gemeentebesturen, het parket en de federale en de lokale politie. We hadden een gemeenschappelijk politiereglement, stedenbouwkundig reglement en fiscaal reglement. Maar nu heeft mijn collega Emir Kir (PS) van Sint-Joost-ten-Node beslist om een andere politiek te voeren."

"Nu is er een verschil van aanpak tussen onze beide gemeenten. Geen enkele burgemeester is kandidaat om een prostitutiewijk in zijn gemeente te hebben, dat veroorzaakt problemen in de wijk. Niemand is daar blij mee, maar dat gebeurt. Dat is al jaren zo.

Debaets pleit voor Brussels beleid

"De dood van de prostituee toont opnieuw aan dat er een ander beleid moet komen. Het moet vooral een meer gecoördineerd beleid moet komen. Elke gemeente moddert maar wat aan op zijn eigen eiland in Brussel. U spreekt van Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node, maar er is ook nog de stad Brussel. Daar is de situatie nog schrijnender. Daar gaat het om straatprostitutie. De bewoners vragen al jaren om er iets aan te doen, maar er gebeurt niets", reageert Bianca Debaets.

"Als staatssecretaris voor Gelijke Kansen van het Brussels Gewest heb ik geen invloed op de situatie. Deze zaak toont nogmaals aan hoe de burgemeester hun eigen beleid kunnen voeren zonder een gestructureerde aanpak. Als het aan mij zou liggen, zouden we dat helemaal anders doen. We moeten kijken hoe men dat in andere steden doet. Bijvoorbeeld in Antwerpen heeft men de afgelopen tien jaar resultaten geboekt."

In het Noordkwartier in Brussel wil niemand wonen, in de buurt van het Schipperskwartier in Antwerpen wel

Bianca Debaets

"Als we naar de volledige stad Brussel kijken, is er nog niet veel veranderd. Schaarbeek doet wel heel wat, maar in Sint-Joost-ten-Node en de stad Brussel gebeurt er nagenoeg niets. In Antwerpen heeft men ongeveer tien jaar geleden beslist om de grootte van het Schipperskwartier in te dijken. Van twintig tot vijfentwintig straten heeft men de prostitutiebuurt naar twee, drie straten teruggebracht. Centraal daarin staat Villa Tinto", zegt Debaets.

"Villa Tinto is een pand met kamers voor prostituees. Het gebied is omkaderd en wordt gecontroleerd door een politieantenne in de wijk. De buurt wordt ook opgewaardeerd. In het Noordkwartier in Brussel wil niemand wonen, terwijl dat dat in Antwerpen wel gelukt is door een samenspel van alle factoren. Alle prostituees hebben een alarmknop in hun kamer, maar vooral de overlast is van de straat gehaald. Dat neem ik de stad Brussel kwalijk. Men laat de straatprostitutie eigenlijk betijen. De stad verbiedt dat dan op het grondgebied van de stad tot aan de ring. De prostituees stappen gewoon naar de overkant van de straat naar Sint-Joost of Schaarbeek. Ik pleit voor een gezamenlijke aanpak."

"In Sint-Joost-ten-Node zijn er een aantal zaken gesloten, maar dat is geen oplossing. Geen enkele politicus wil het thema van prostitutie heel hard te benaderen of te behartigen. Maar ik doe niet aan politiek om alleen maar leuke ideeën te lanceren, ik doe ook aan politiek om problemen waar mijn stad mee geconfronteerd wordt op te lossen", besluit Debaets.

VIDEO: herbekijk de reportage over de toestand in het Noordkwartier uit "Terzake"

Videospeler inladen...

VIDEO: herbekijk het debat tussen Debaets en Clerfayt uit "Terzake"

Videospeler inladen...

VIDEO: herbekijk Magaly Rodríguez García, prof Geschiedenis gespecialiseerd in prostitutie, in "De afspraak"

Videospeler inladen...

Meest gelezen