Centra voor leerlingenbegeleiding vrezen dat weer meer leerlingen in het buitengewoon onderwijs zullen terechtkomen

Een 80-tal Centra voor Leerlingenbegeleiding trekken aan de alarmbel over de geplande bijsturingen aan het M-decreet. In een open brief aan het Vlaams Parlement waarschuwen ze onder meer voor de keuze om leerlingen met gedragsproblemen sneller door te sturen naar het buitengewoon onderwijs.

Het M-decreet wil stimuleren dat kinderen met een beperking les volgen in het gewoon onderwijs. Daardoor komen de laatste jaren ook meer en meer kinderen met gedragsproblemen in de gewone school terecht. Maar de leerkrachten voelen zich vaak te weinig onderlegd en ondersteund om deze leerlingen goed op te vangen in hun klas en daardoor dreigde het draagvlak voor inclusief onderwijs voor een deel verloren te gaan.

“We moeten scholen versterken in het omgaan met kinderen met gedragsproblemen”

Inge Van Trimpont, directeur permanente ondersteuningscel GO!

In de bijsturingen die nu voorliggen in het parlement zullen leerlingen met een gedragsprobleem vlotter van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. Een “vermoeden van een gedragsstoornis” zal volstaan voor een plaats in een buitengewoon klasje.

Maar Inge Van Trimpont, directeur van de permanente ondersteuningscel van het GO!, vreest samen met de medeondertekenaars van de open brief dat dit een stap terug is, weg van het inclusief onderwijs.

“Meer en meer kinderen zullen doorgestuurd worden naar het buitengewoon onderwijs”, zegt ze, “vooral kinderen met een gedragsprobleem. Dit doet afbreuk aan de rechten van die kinderen, maar legt mogelijk ook een hypotheek op hun onderwijsloopbaan en bovendien doen we op die manier veel te weinig aan preventie en worden scholen ook niet versterkt in het omgaan met gedrag van moeilijk hanteerbare kinderen.”

“Nu zitten kinderen met gedagsproblemen soms thuis en krijgen geen onderwijs. Dat wil ik vermijden”

Vlaams minister van onderwijs, Hilde Crevits

Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is het niet eens met die kritiek. "We geven met de bijsturingen de CLB’s juist meer slagkracht en we zorgen ervoor dat het draagvlak voor meer inclusie niet ondergraven wordt", zegt ze.

Volgens de minister duurt het traject om een gedragsstoornis vast te stellen nu erg lang. “Er zijn situaties waarin scholen zeggen: voor ons kan het niet meer, de maat is vol. Een bepaalde leerling heeft een negatieve impact op de klasgroep maar tegelijk zijn nog niet alle onderzoeken afgerond en kan het kind niet naar het buitengewoon. Zulke kinderen zitten vandaag thuis en krijgen geen onderwijs. Ik wil dat vermijden.”

Als het echt niet meer gaat, kan er met de bijsturing die nu op stapel staat toch al een oplossing worden gevonden voor die kinderen in het buitengewoon onderwijs, aldus nog de minister.

Meest gelezen