Huishoudhulpen Partena dreigen met staking vanaf donderdag

De vakbonden bij Partena Dienstencheques hebben een stakingsaanzegging ingediend na een aanslepend sociaal conflict. Maandag is een verzoeningsvergadering gepland, maar volgens de vakbondsafgevaardigden is de kans zeer groot dat er vanaf volgende week donderdag gestaakt wordt. Partena telt meer dan 2.000 huishoudhulpen.

ACLVB-afgevaardigde Els De Coster legt uit dat het sociaal overleg al langer moeizaam verloopt. Vorig jaar rond deze periode was er al een sociaal conflict, "maar we hebben het gevoel dat er toen meer bereidheid was om samen te zitten". De druppel die de emmer nu doet overlopen, is de ongelijke behandeling van de huishoudhulpen van Partena en die van het overgenomen dienstenchequebedrijf Solide Forta.

Huishoudhulpen van Solide Forta krijgen een blijfpremie van 400 euro bruto en de klanten moeten hun jaarlijkse vaste bijdrage niet betalen. "De huishoudhulpen die al langer voor Partena werken, ervaren dat als discriminerend, temeer omdat ze zelf al langer vragende partij zijn voor een anciënniteitspremie", zegt De Coster.

De vakbonden hadden al een stakingsaanzegging ingediend in aanloop naar de raad van bestuur van maandag 4 juni. Toen werd een verzoeningspoging uitgesteld naar het paritair comité dat volgende maandag samenkomt.

"Het antwoord dat we kregen op de Raad van bestuur was zeer negatief. Ze wilden absoluut niet ingaan op onze vragen en onze verzuchtingen", zegt De Coster. "De directie heeft nu nog een week tijd gekocht door de verzoening op het paritair comité aan te vragen, maar dat uitstel doet ons vermoeden dat ze bereid zijn een staking uit te lokken. Het lijkt erop dat ze willen testen of we zover willen gaan."

Doordat huishoudhulpen erg verspreid aan het werk zijn, duurt het langer om een staking te organiseren. Als de verzoeningsvergadering niets oplevert, zal de communicatie naar de achterban waarschijnlijk dinsdagochtend plaatsvinden, waarna vanaf donderdag gestaakt kan worden. De Coster benadrukt dat dat een staking van onbepaalde duur zou zijn. "Als er geen verzoening komt, spreken we niet over een staking van één of twee dagen. Dan staken we tot er een akkoord is."

Patrick Serlet van ABVV Algemene Centrale schat de kans op een staking volgende week op 95 procent. "De verwachting dat er nog een verzoening komt, is zeer laag. We hebben veel geduld gehad, maar dat is nu op. We bereiden ons voor op een staking", zegt hij.

"De arrogantie die zij tentoonspreiden tegenover onze toch zeer beperkte eisen, is provocerend", zegt Serlet. "Ze lijken aan te sturen op een staking, misschien zelfs aangespoord door de sectorfederatie Federgon. Ze vermoeden waarschijnlijk dat dat al bij al wel zal meevallen." Volgens hem is een staking van huishoudhulpen "een zeer uitzonderlijke situatie". Dat is onder meer een gevolg van de vaak zeer nauwe band tussen huishoudhulp en klanten en de verspreide en individuele tewerkstelling.

Partena Hulp in huis reageert verbaasd op de stakingsdreiging. "Volgende week is er immers een verzoeningsvergadering ingepland. Wij reikten de vakbonden steeds de hand om in constructief overleg samen te werken, onder andere aan een haalbaar voorstel voor een anciënniteitspremie."

Het bedrijf verwijst ook naar een nieuw sectorakkoord van vakbonden en werkgevers dat sinds kort van kracht is. "Daarin staan enkele voordelen voor alle poetshulpen- waaronder een loonsverhoging. Ten tweede, doen wij,  als vzw, bovenop het sectorakkoord, heel wat investeringen." Het bedrijf kan niet ingaan op de vraag naar extra koopkracht van de bonden, klinkt het nog. Daar is geen bewegingsruimte voor omwille van het sectorakkoord en de marges die onder druk staan in de taxshift.

Partena Hulp in huis betreurt eventuele stakingen, maar zegt alles te zullen doen om de hinder tot een minimum te beperken.

Meest gelezen