Planbureau: Belgische economie groeit met 1,6% in 2018 en 2019

Het Planbureau heeft zijn groeivooruitzichten voor de Belgische economie voor dit jaar moeten bijstellen tot 1,6 procent. Eerder werd uitgegaan van een groei van 1,8 procent. Dat heeft te maken met een tegenvallend eerste kwartaal. Voor volgend jaar wordt ook een groei van 1,6 procent verwacht. Er zouden dit en volgend jaar 106.000 banen bijkomen. En als de olieprijzen stabiel blijven, koelt de inflatie in 2019 af tot 1,7 procent.

De eurozone kende in 2017 nog een groei van 2,4 procent, schrijft het Planbureau. Dat had te maken met de groei van de handel op wereldniveau, lage financieringskosten, en jobcreatie. Vandaag is de economische activiteit in de eurozone wat minder dynamisch. De groei van het bbp zou voor dit jaar nog uitkomen op 2,3 procent, voor 2019 wordt een groeivertraging tot 1,9 procent verwacht.

Er zijn natuurlijk allerlei risico’s die dat scenario (negatief) kunnen doorkruisen. Het Planbureau wijst onder meer op een mogelijke verslechtering van de internationale handelsrelaties, fors hogere olieprijzen door geopolitieke spanningen, en onzekerheid over het resultaat van de brexit-onderhandelingen.

De mindere economische dynamiek in de eurozone duwde de groei van het Belgische bbp in het eerste kwartaal van 2018 onder de drempel van de verwachtingen (0,3 procent). In het tweede kwartaal zou er zich een lichte heropleving voordoen (0,5 procent), als gevolg van meer uitvoer en meer binnenlandse vraag. Maar die twee factoren zouden daarna weer aan kracht verliezen. Resultaat op jaarbasis: een lichte vertraging van de bbp-groei in België van 1,7 procent in 2017 tot 1,6 procent in 2018-2019.

Het reëel beschikbaar inkomen van de particulieren zou dit en volgend jaar met respectievelijk 1,8 en 2 procent toenemen, meer dus dan in 2017. Dat is volgens het Planbureau een gevolg van bijkomende verlagingen van de personenbelasting en een sterkere groei van de brutolonen.

De bedrijfsinvesteringen zullen in 2018 en 2019 toenemen met telkens 3,2 procent, een gevolg van het blijvend positieve investeringsklimaat.

Toename aantal banen blijft aanzienlijk, inflatie daalt volgend jaar

De toename van het aantal banen in 2018 en 2019 zal minder groot zijn dan in de jaren 2016-2017. Toen had je een aantrekkende conjunctuur en was er tegelijk de impuls van de maatregelen om de arbeidskost te verminderen (sinds 2015). Vandaag speelt een sterkere loonkostenstijging. Gevolg: 106.000 banen erbij dit en volgend jaar, tegenover 123.000 in 2016-2017. Het aantal werklozen blijft dalen.

De evolutie van het inflatiecijfer wordt vooral bepaald door het verloop van de energieprijs. Dit jaar nemen de prijzen van alle energiegrondstoffen verder toe, waardoor de inflatie van 2 procent nauwelijks een afkoeling mag heten in vergelijking met 2017. Maar volgend jaar zou de olieprijs zich nagenoeg stabiliseren en daardoor zal de inflatie merkbaar terugvallen tot 1,7 procent.

Meest gelezen