Videospeler inladen...

Michel over Francken: "Taak van regeringslid is regeringsstandpunt loyaal te verdedigen"

Premier Charles Michel (MR) zegt dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (MR) zich moet houden aan de standpunten van de regering. Daarmee tikt hij Francken op de vingers, omdat die twijfel had gezaaid op een Europese bijeenkomst over asiel. Michel kreeg lastige vragen in de Kamer en zegt dat hij persoonlijk met zijn Europese collega's gaat overleggen.

"De taak van een lid van de regering is het regeringsstandpunt loyaal te verdedigen", floot Michel Francken terug. "Er is geen enkele twijfel mogelijk. Ik herhaal dat artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) een heilig principe is", antwoordde de premier op maar liefst 15 vragen van Kamerleden uit meerderheid en oppositie over de uitlatingen van staatssecretaris Theo Francken (N-VA). "De conventie zal worden gerespecteerd door België." De premier kreeg hiervoor applaus vanuit meerderheid en oppositie.

Wij ondersteunen ook de inspanningen om te komen tot een Europese harmonisering bij de toepassing van de Europese en internationale conventies

Premier Charles Michel (MR) in de Kamer
Videospeler inladen...

De facto fluit hij hier eigenlijk Francken terug, die eerder deze week zei dat het artikel 3 van het EVRM "omzeild" moest worden. Later heeft Francken die uitspraak wat genuanceerd, maar dat neemt niet weg dat heel wat Kamerleden ontstemd waren.

"Wij ondersteunen ook de inspanningen om te komen tot een Europese harmonisering bij de toepassing van de Europese en internationale conventies", voegde Michel eraan toe. "Iedereen weet dat dit een enorme uitdaging is waarmee we worden geconfronteerd (migratie, nvdr.). Volgens de premier komt het erop aan te bekijken hoe de praktische toepassing van artikel 3 van het EVRM kan worden geharmoniseerd, wat eigenlijk nogal dicht ligt bij de term "heroriëntatie" die Francken gisteren gebruikte.

Volgende week zal ik persoonlijk met onze partners over migratie spreken en bekijken welke concrete Europese oplossingen mogelijk zijn

Premier Charles Michel (MR) in de Kamer

"Volgende week zal ik persoonlijk aanwezig zijn in Parijs en in Berlijn om met onze partners over migratie te spreken en te bekijken welke concrete Europese oplossingen mogelijk zijn", zei de premier nog. Hij verwees ook naar een bijkomende Europese top, eind juni, waar voor wat hem betreft vooruitgang moeten worden geboekt op het vlak van migratie.

Michel schuift drie principes naar voor: bijkomende middelen voor bewaking van de buitengrenzen, een oplossing voor de Dublinverordening, die bepaalt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het eerste EU-land waar ze binnenkomen, en samenwerking met derde landen (naar het voorbeeld van de Tukije-deal, nvdr.)

Ook meerderheid kritisch voor Francken

Dat verschillende leden van de oppositie striemende kritiek hadden op staatssecretaris Francken, lag nogal voor de hand. Veel opvallender waren de harde woorden van coalitiepartners Open VLD en CD&V.

"Ministers spreken altijd namens de regering en nooit in persoonlijke naam", zei fractieleider Patrick Dewael (Open VLD). "Wat was het mandaat van de staatssecretaris? Hij sprak in elk geval niet in mijn naam."

Lees verder onder de video.

Videospeler inladen...

Zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten was zo mogelijk nog scherper. "Deze meerderheid heeft de ambitie om nieuwkomers een verklaring voor te leggen, en ik citeer eruit. 'Ik verklaar het volgende: dit land respecteert de mensenrechten zoals ze werden vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. België onderschreef bovendien het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, wat ervoor zorgt dat de mensenrechten afdwingbaar zijn. Ik zal de wetgeving van dit land naleven en de democratische principes van dit land respecteren.' Welnu, als we dit verwachten van nieuwkomers, dan verwachten wij dat ook van alle Belgen en zeker van de regeringsleden."

Videospeler inladen...

Meest gelezen