Voorakkoord of niet in Oostende? Wat weten we zeker?

Volgens Hendrik Wallijn, ex-voorzitter van de Oostendse N-VA, hebben Open VLD en N-VA een voorakkoord om na de gemeenteraadsverkiezingen samen de kuststad te gaan besturen. Lijstrekker Björn Anseeuw (N-VA) en kandidaat-burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) ontkennen. Wie vertelt hier de waarheid? Onze redactie kon twee ontwerpteksten en het bijhorende mailverkeer inkijken.

De eerste ontwerptekst slaat op een voorakkoord tussen N-VA en Open VLD. De tekst is te ondertekenen door lijsttrekker Björn  Anseeuw voor N-VA en lijsttrekker Bart Tommelein voor Open VLD. De tweede versie slaat op een verbintenis tussen N-VA, Open VLD en CD&V en is te ondertekenen door dezelfde politici voor N-VA en Open VLD; voor CD&V is er geen naam ingevuld. Heel belangrijk: geen van de twee ontwerpteksten is ondertekend. 

In de tweede tekst (met CD&V) staat dat N-VA, Open VLD en CD&V samen een bestuursmeerderheid vormen na 14 oktober 2018, als ze over een bestuursmeerderheid beschikken.

De eerste tekst (bestemd voor N-VA en Open VLD) is veel gedetailleerder. CD&V wordt genoemd als geprefereerde coalitiepartner en er wordt verwezen naar een bijkomende overeenkomst met CD&V (de tweede tekst allicht, nvdr.). Opvallend is dat hier wordt gedetailleerd wie titelvoerend burgemeester en waarnemend burgemeester wordt in een aantal verschillende scenario's. Ook wordt duidelijk bepaald welke partij de eerste schepen levert.

N-VA-lijstrekker Björn Anseeuw zegt dat zijn ex-partijgenoot onzin verkoopt als hij beweert dat er een ondertekend voorakkoord is. Dat klopt, want de teksten zijn niet ondertekend. Er staat wel gedetailleerd dat Anseeuw en Tommelein voor hun partij ondertekenen. Dat lijkt erop te wijzen dat zij met elkaar hebben gepraat.

Vooral het bijkomende mailverkeer over de ontwerpteksten, dat we ook konden inkijken, is relevant. Daaruit blijkt dat alles begint bij een initatief van Europees Parlementslid Sander Loones, twee jaar geleden (mail van 9 juni 2016). Daarin suggereert hij een scenario voor de coalitievorming: N-VA en Open VLD trekken apart naar de kiezer maar klikken zich aan elkaar vast "ongeacht de uitslag van de verkiezingen", CD&V is eerste keus als coalitiepartner, zoniet is Groen tweede keus. Ook de verschillende scenario's voor de burgemeesterssjerp worden hier al gedetailleerd.

Uit het mailverkeer blijkt ook dat het hier gaat om een initiatief van de N-VA. "Het gaat om een intern document en er is geen voorakkoord", reageert Sander Loones aan VRT NWS. Björn Anseeuw is eveneens om een reactie gevraagd, maar was niet te bereiken.

Bart Tommelein erkent dat hij "de teksten heeft gezien" en heeft het over "een intern document". Ook dat lijkt te kloppen. "Het lijkt me logisch dat N-VA bekijkt wie de voorkeurspartners zijn, en dan kom je al snel bij Open VLD terecht", aldus nog Tommelein.

Meest gelezen