ImageGlobe

Werkzoekenden die geen job vinden, hebben vaak meer nodig dan alleen arbeidsbemiddeling

Zowat 1 op de 10 werkzoekenden is niet in staat een job in de privésector uit te oefenen. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, die De Tijd publiceert. Robrecht Bothuyne (CD&V) heeft daarover een parlementaire vraag gesteld aan Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA).

Eind april waren er in Vlaanderen 184.000 werkzoekenden ingeschreven bij de VDAB. Zowat 18.000 van hen kunnen volgens die Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling niet terecht in de reguliere economie. Dat lijkt een paradox, want er zijn op dit moment in Vlaanderen zo'n 46.000 vacatures.

Het gaat vaak over mensen die te maken hebben met een medische, psychische of sociale problematiek en die toch willen werken. 7.000 van die werkzoekenden staan momenteel op wachtlijsten in beschutte of sociale werkplaatsen. Met 4.000 anderen tracht de VDAB een oplossing te zoeken via allerlei projecten. Rest dan nog een groep van zo'n 6.700 werkzoekenden voor wie de VDAB geen uitweg vindt.

Het is helemaal niet onze bedoeling die mensen aan hun lot over te laten

"En die groep groeit de jongste jaren", zegt Shaireen Aftab van de VDAB. "Daarom zoeken we samenwerking met "Welzijn". Dat kunnen OCMW's of CAW's zijn, die meer ervaring hebben met de problematiek van die mensen. Want het gaat uiteraard over aangepast of deeltijds werk zoeken voor mensen die -ondanks hun problemen- toch competenties hebben om bepaalde taken uit te voeren." Bemiddelaars van de VDAB moeten dus ondersteuning krijgen van meer gespecialiseerde hulpverleners. "Want het is helemaal niet onze bedoeling die mensen zomaar aan hun lot over te laten en definitief te klasseren als ongeschikt", zo zegt Shaireen Aftab. 

Opdracht van de VDAB uitbreiden?

Robrecht Bothuyne, die de cijfers opvroeg, wil nog een stap verder gaan. Hij pleit ervoor om de opdracht van de VDAB uit te breiden. "Nu bereikt de VDAB alleen zij die ingeschreven zijn als werkzoekenden. Maar er is zo'n krapte op de arbeidsmarkt. En er zijn bijvoorbeeld mensen die een leefloon krijgen of een uitkering van het RIZIV, en toch in staat zijn om bijvoorbeeld deeltijds te werken. In feite zou de VDAB, waar mogelijk, ook hen moeten activeren", zegt Bothuyne.

Het Vlaams Parlementslid van CD&V is dan ook tegen een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, zoals Open VLD en VA bepleiten. "Als alle mogelijkheden in arbeidsbegeleiding uitgeput zijn, blijven alleen de allerzwaksten over", zeg Bothuyne. "Zo'n beperking in de tijd van die uitkering zou dan ook alleen hen treffen."

Meest gelezen