Extra rijstroken op Limburgse snelwegen: oplossing voor fileleed?

Werkgeversorganisatie Voka Limburg pleit voor extra rijstroken op de Limburgse snelwegen. Ze willen vier rijstroken in elke richting. Zo zou het fileleed vanuit Limburg naar Antwerpen en Brussel worden aangepakt.

Extra rijstroken zijn volgens Francis Wanten van Voka de enige oplossing om de snelwegen klaar te maken voor de toekomst.  Want op dit moment verliezen mensen en bedrijven tijd en geld in de file: "Als we nu één extra rijstrook gaan bouwen, dan lossen we het probleem van gisteren op.  We moeten ons nu wapenen voor de toekomst en de snelwegen in Limburg echt breed genoeg maken, 2 x 4 rijstroken dus."

Geen oplossing

"Voka grijpt terug naar oplossingen uit het verleden," zegt Professor en mobiliteitsdeskundige Dirk Lauwers van de Universiteit Antwerpen. "Je zou denken dat een werkgeversorganisatie die bezig is met de toekomst bekend is met de filewet.  Extra rijstroken worden onmiddellijk gevuld met extra verkeer, en uiteindelijk zijn je verliestijden even groot of zelfs groter.  Je lokt mensen de auto in.  Het enige verschil is dat je na een tijdje een bredere file hebt in plaats van een lange file."

Nederland

In Nederland hebben ze ingrijpende infrastructuurwerken uitgevoerd en een heleboel snelwegen verbreed.  Uit tellingen blijkt dat het fileleed er maar heel eventjes minderde. Daarna was er geen tijdswinst meer, integendeel.  Het aanzuigeffect van de brede snelwegen had er ook een ander negatief effect: "Op de secundaire wegen sta je nog meer stil, want uiteraard krijgen de lokale wegen al dat extra verkeer van de snelwegen niet geslikt."

Multimodaliteit

De expert ziet meer heil in investeringen in alternatieven en multimodaliteit: goed openbaar vervoer, park & ride, fietssnelwegen en de combinatie van verschillende vervoerswijzen.  "Extra asfalt is geen taboe, het kan zeker op bepaalde plaatsen een positief effect hebben, maar dan vooral om een knelpunt te ontlasten, of om het wegennet te versterken zodat één ongeval niet meteen een opstopping veroorzaakt. Maar in het algemeen zet je veel beter in op alternatieven."  

Meest gelezen