ASAP

Minder kinderen geboren in 2017

Het geboortecijfer in Vlaanderen daalt opnieuw. Kind en Gezin registreerde vorig jaar bijna 65.000 geboortes, dat is 2,2 procent minder dan in 2016. De daling doet zich voor in alle provincies. Er werden vorig jaar iets meer jongens geboren dan meisjes. Ook steeds meer baby’s hebben een moeder die niet de Belgische nationaliteit heeft bij haar geboorte.

In 2017 daalde het geboortecijfer met 2,2 procent, een daling die zich voordoet in alle provincies in Vlaanderen. De daling is het sterkst in de provincies West-Vlaanderen (-4,5%) en in Limburg (-3,8%).

Kind en Gezin registreerde in 2017 in totaal 65.308 geboorten bij moeders met een woonplaats in het Vlaamse Gewest. Dat zijn er 1.495 minder dan in 2016. Sinds 2011 daalt het geboortecijfer, enkel in 2016 was er een lichte toename van het aantal geboorten. In vergelijking met 2011 werden er in 2017 bijna 5.000 kinderen minder geboren. Het geboortecijfer ligt bijna terug op het niveau van 2005.

Daling aantal vrouwen leeftijdsklasse 30-35

Om de evolutie van het geboortecijfer te duiden, kijkt Kind en Gezin naar de evolutie van het aantal vrouwen op de meest vruchtbare leeftijden (20-40 jaar). Daarnaast berekent Kind en Gezin ook de vruchtbaarheidscijfers om na te gaan of en zo ja, welke categorieën vrouwen minder kinderen voortbrachten dan voorheen.

"De daling van het geboortecijfer kan enerzijds verklaard worden door de daling van het aantal vrouwen tussen de 30 en 35 jaar", zegt Leen Dubois van Kind en Gezin. "Anderzijds is het vruchtbaarheidscijfer het sterkst gedaald bij de vrouwen tussen 25 en 30 jaar. Door die 2 bewegingen samen zien we een daling op globaal niveau."

Meer jongens en

Er werden in 2017 meer jongens dan meisjes geboren (51,1% versus 48,9%)
44,2 % van de kinderen was het eerste kind van de moeder, 35,6% was een tweede geboorte.

71,1% van de kinderen heeft bij geboorte een moeder tussen 25 en 35 jaar. 1,2% heeft een moeder jonger dan 20 jaar, 2,9% van de kinderen heeft een moeder ouder dan 40 jaar.

Meer moeders van buitenlandse origine

28,1% van de kinderen geboren in 2017 heeft een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Dit percentage is toegenomen tegenover 2016 (+1,7 procentpunt).

Het gaat om meer dan 170 verschillende nationaliteiten. De meest voorkomende niet-Belgische nationaliteiten van de moeders zijn Marokkaans (4,6% van de kinderen geboren in 2017), Nederlands (2,1%) en Turks (1,9%).

Het feit dat een moeder bij haar geboorte een andere nationaliteit had wil niet noodzakelijk zeggen dat ze zelf geïmmigreerd is. Ze kan al heel haar leven in Vlaanderen wonen.

Meest gelezen